Traduccions d'aquesta pàgina

Anunci inicial

 [imatge d'un cap de GNU]


Aquest és l'anunci inicial del Projecte GNU, escrit per Richard Stallman el 1983.

La història del Projecte GNU és en molts aspectes diferent d'aquest pla inicial. Per exemple, el començament es va retardar fins a gener de 1984 i alguns detalls sobre el programari lliure encara no s'havien clarificat.

From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
De: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Grup de notícies: net.unix-wizards,net.usoft
Assumpte: nova implementació d'Unix
Data: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organització: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Unix Lliure!

En aquest dia d'acció de gràcies començaré a escriure un sistema de 
programari plenament compatible amb Unix anomenat GNU (per GNU no és Unix),
i el distribuiré lliurement (1) a tothom que vulgui utilitzar-lo.
Es necessitarà una important contribució de temps, diners, programes
i equipaments informàtics. Per començar, GNU serà un nucli més totes les utilitats necessàries
per a escriure i executar programes en llenguatge C: editor, línia de
comandaments, compilador C, enllaçador, ensamblador i algunes coses més.
Fet això, hi afegirem un formatejador de text, un YACC, un joc tipus Imperi,
un full de càlcul i centenars de coses. Esperem proporcionar, finalment,
totes aquelles coses útils que normalment venen amb un sistema Unix, i
qualsevol altra cosa útil, incloent-hi documentació impresa i en línia. GNU podrà executar programes Unix, però no serà idèntic a Unix. Farem
totes les millores convenients, basant-nos en la nostra experiència en
altres sistemes operatius. En particular, planegem tenir noms de fitxer
més llargs, números de versió de fitxer, un sistema de fitxers a prova de
penjades, potser extensions per a noms de fitxer, suport per a pantalla
independent del terminal, i finalment un sistema de finestres basat en Lisp
a través del qual alguns programes de Lisp i Unix podran compartir la pantalla.
Tant C com Lisp estaran disponibles com a llenguatges de programació del sistema.
Tindrem programari de xarxa basat en el protocol chaosnet del MIT, molt
superior a l'UUCP. Potser també tindrem alguna cosa compatible amb UUCP. Qui Sóc? Em dic Richard Stallman i sóc l'inventor de l'original i ara molt imitat
editor d'EMACS; actualment estic al Laboratori d'Intel·ligència Artificial
del MIT. He treballat molt en compiladors, editors, depuradors i intèrprets
de comandaments, en l'Imcopatible Timesharing System i en el sistema operatiu
de la màquina Lisp. Vaig ser pioner en el suport de pantalla independent del
terminal a l'ITS. A més he implementat un sistema de fitxers a prova de
penjades i dos sistemes de finestres per a màquines Lisp. Per què he d'escriure GNU Considero com a regla d'or que si m'agrada un programa l'haig de compartir
amb altra gent que li agradi. No puc, amb bona consciència, signar un acord
de no revelació o una llicència de programari. Per a poder seguir utilitzant ordinadors sense violar els meus principis,
he decidit organitzar un corpus suficientment gran de programari lliure,
de manera que pugui continuar utilitzant-los sense cap programa que no
sigui lliure. Com podeu contribuir Estic sol·licitant donacions de màquines i de diners als fabricants
d'ordinadors. Als particulars els estic demanant donacions de programes
i que aportin el seu treball. Un fabricant d'ordinadors ja s'ha ofert per a proporcionar un ordinador.
Però en podríem utilitzar més. Una conseqüència que podeu esperar si feu
donació de màquines és que GNU hi funcionarà ben aviat. Seria millor que
la màquina fos capaç d'operar en una zona residencial, i que no requerís
un elevat consum de refrigeració o d'energia elèctrica. Els programadors individuals poden contribuir escrivint duplicats compatibles
d'algunes utilitats d'Unix i donant-me-les. Per a la majoria dels projectes,
aquesta feina distribuïda i a temps parcial seria molt difícil de coordinar;
les parts escrites independentment no funcionarien juntes. Però per a la
tasca particular de reemplaçar Unix, aquest problema no hi és. La majoria
de les especificacions d'interfície venen fixades per la compatibilitat
amb Unix. Si cada contribució funciona amb la resta d'Unix, probablement
funcionarà amb la resta de GNU. Si aconsegueixo donacions de diners, puc contractar unes quantes persones
a temps total o parcial. El sou no serà alt, però estic buscant gent per
a qui ajudar la humanitat sigui tan important com els diners. Ho veig com
una manera de permetre a la gent dedicar totes les seves energies a treballar
en GNU, estalviant-los la necessitat de guanyar-se la vida d'una altra manera. Per a més informació, contacteu amb mi. Arpanet mail: RMS@MIT-MC.ARPA Usenet: ...!mit-eddie!RMS@OZ ...!mit-vax!RMS@OZ US Snail: Richard Stallman 166 Prospect St Cambridge, MA 02139

(1) En l'original anglès, "free" es podia entendre pel context com "gratuïtament". Aquesta frase mostra que Richard encara no havia fet una clara distinció entre "free speech" (discurs lliure) and "free beer" (cervesa gratis).


Més sobre el Projecte GNU


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | Česky | Deutsch | English | Español | Français | עברית | Italiano | Polski | Português | Svenska ]