Initial Announcement

 [image of What's GNU] [ Catalan | Czech | English | French | German | Italian | Polish | Portuguese | Swedish | Spanish ]


Detta är det ursprungliga tillkännagivandet av GNU-projektet, författat av Richard Stallman 1983.

GNU-projektets historia är på många sätt olikt denna första plan. Till exempel så blev starten fördröjd till januari 1984 och många detaljer om fri mjukvara hade ännu inte blivit klargjorda.

From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Befria Unix!

Med start denna tacksägelsehelg kommer jag skriva ett komplett
Unixkompatibelt system kallat GNU (kort för Gnu är Inte Unix), och ge
bort det fritt(1) till alla som kan använda det. 
Det finns ett stort behov av bidrag med tid, pengar, program och utrustning.

Till att börja med kommer GNU vara en kärna plus alla hjälpmedel som
behövs för att skriva och köra C-program: editor, skal, C-kompilator,
länkare, assemblator, och ett fåtal fler saker. Efter detta kommer vi
lägga till en textformatterare, en YACC, ett Empirespel, ett
kalkylbladsprogram, och hundratals andra saker. Till slut hoppas vi
kunna ha med allt användbart som vanligtvis kommer med ett Unixsystem,
och allt annat användbart, inklusive dokumentation både i datorn och i
bokform.

GNU kommer kunna köra Unixprogram, men kommer inte vara identiskt med
Unix. Vi kommer göra alla förbättringar som är bekväma, baserat på
vår erfarenhet av andra operativsystem. Framför allt kommer vi ha
längre filnamn, versionsnummer på filer, ett kraschsäkert filsystem,
kanske filnamnskomplettering, terminaloberoende skärmstöd, och med
tiden ett Lispbaserat fönstersystem med vilket många Lispprogram och
vanliga Unixprogram kan dela på en skärm. Både C och Lisp kommer
finnas tillgängliga som systemprogrammeringsspråk. Vi kommer ha
nätverksmjukvara baserad på MITs chaosnetprotokoll, vilket är mycket
bättre än UUCP. Vi kan också ha något kompatibelt med UUCP.


Vem är jag?

Jag är Richard Stallman, uppfinnaren av den ursprungliga, ofta
imiterade EMACS-editorn, för närvarande anställd på Laboratoriet för
Artificiell Intelligens på MIT. Jag har arbetat mycket med
kompilatorer, editorer, felsökningsverktyg, kommandotolkar,
Incompatible Timesharing System och operativsystemet för Lispmaskiner.
Jag var pionjären för terminaloberoende skärmstöd i ITS. Dessutom har
jag implementerat ett kraschsäkert filsystem och två fönstersystem för
Lispmaskiner.


Varför jag måste skriva GNU

Jag anser att den gyllene regeln kräver att om jag tycker om ett
program så måste jag dela med mig av det med andra personer som tycker
om det. Jag kan inte med gott samvete skriva under ett sekretessavtal
eller ett kontrakt om mjukvarulicens.

För att jag ska kunna fortsätta att använda datorer utan att våldföra
mig på mina principer, har jag beslutat mig för att sätta ihop en
tillräkligt stor samling av fri mjukvara så att jag ska kunna klara
mig utan någon mjukvara som inte är fri.


Hur du kan bidra

Jag ber datortillverkare om donationer av maskiner och pengar. Jag
ber individer om donationer av program och arbete.

En datortillverkare har redan erbjudit sig att tillhandahålla en
maskin. Men vi kan behöva fler. En konsekvens du kan förvänta dig om
du donerar maskiner är att GNU kommer att köra på dem på ett tidigt
stadium. Maskinen måste kunna operera i ett bostadaområde och inte
behöva sofistikerad kylning och elförsörjning.

Individuella programmerare kan bidra genom att skriva ett kompatibelt
duplikat av något Unixverktyg och ge det till mig. För de flesta
projekt skulle ett sådant distribuerat arbete på deltid vara väldigt
svårt att koordinera; alla oberoende skrivna delar skulle inte fungera
tillsammans. Men för den speciella uppgiften att ersätta Unix finns
inte detta problem. De flesta specifikationer är fixerade av
kompatibilitet med Unix. Om varje bidrag fungerar med resten av Unix
kommer det förmodligen fungera med resten av GNU.

Om jag får donationer av pengar kommer jag att kunna anställa några
personer på hel- eller deltid. Lönen kommer inte vara hög, men jag
letar efter folk för vilka vetskapen om att de hjälper mänskligheten
är lika viktig som pengar. Jag ser detta som ett sätt att göra det
möjligt för hängivna människor att spendera all sin energi på att
arbeta på GNU genom att bespara dem från deras behov av att tjäna sin
uppehälle på något annat sätt.


För mer information, kontakta mig.
Arpanetmail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

Amerikansk post:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139

(1) Denna kommentar visar att Richard inte ännu hade klargjort skillnaden mellan "fritt tal" och "gratis öl".


Return to GNU's home page.

Please send FSF & GNU inquiries & questions to gnu@gnu.org. There are also other ways to contact the FSF.

Please send comments on these web pages to webmasters@gnu.org, send other questions to gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: 29 Jan 2004 pal