Un petit GNU i un petit Tux en tres dimensions de Nicolas Rougier

 [Un petit GNU i un petit Tux en tres dimensions] [ Català | English ]

Nicolas Rougier va fer alguns bonics gràfics. Va fer aquestes imatges utilitzant Povray i Blender (fonts incloses). Tot va començar pel 2003, quan va crear un petit Tux. El 2005 va decidir crear un petit GNU per aprendre més coses de Blender. Per a més informació vegeu el README que hi ha dins de les fonts.

Nicolas va utilitzar algunes macros de tercers per crear els gràfics:
Furtex.inc - Copyright (C) 2000, Rune S. Johansen - Llicència GPL
Spline.inc - Copyright (C) 1999-2003, Chris Colefax - Llicència GPL

Els gràfics estan disponibles en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.