Dinamicul Duo: Gnu și pinguinul în zbor

 [Desen alb negru] [ Catală | Engleză | Română ]

O imagine a dinamicului duo: Gnu și pinguinul în zbor.

Această imagine este disponibilă în următoarele formate grafice:

Ele sunt de asemenea disponibile ca imagini color în următoarele formate grafice:

Alte lucrări din Galeria de Artă GNU.

Nici o imagine în format GIF datorită patentelor.

Imaginile către care sunt furnizate legături din această pagină sunt:
Copyright (C) 1999, Free Software Foundation, Inc.
Copierea, distribuirea și/sau modificarea acestei imagini este permisă, în conformitate cu oricare dintre următoarele licențe:

Aceste imagini sunt distribuite cu speranța că vor fi utile, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE; fără chiar garanția implicită de a fi potrivită COMERCIALIZĂRII sau POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. Vedeți Licența Publică Generală (GNU GPL) pentru detalii suplimentare.

Puteți găsi o copie a Licenței Publice Generale GNU (GNU GPL) și a Licenței pentru Documentație Liberă GNU (GNU FDL) folosind legăturile anterioare. Dacă aveți dificultăți la descărcarea acestor documente, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Înapoi la pagina GNU.

Întrebări despre FSF & GNU la gnu@gnu.org. Alte metode de a contacta FSF.

Comentarii despre aceste pagini de web la webmasters@gnu.org, trimiteți alte întrebări la gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Traducere de: Laurențiu Buzdugan

Reproducerea exactă și distribuirea acestui articol în întregime este permisă pe orice mediu, cu condiția ca această notă să fie păstrată.

Actualizat la: $Date: 2006/02/10 18:31:31 $ $Author: puigpe $