El logotip de la Free Software Foundation

 [El logotip oficial de la FSF] [ Català | English | Romanian ]

El logotip en vermell és el nou logotip oficial de la Free Software Foundation. Aquest nou i genial logo ha estat creat per Li Jiang. L'antic logotip en blanc i negre està en desús.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001-2006, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota qualsevol dels següents termes:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Tornar a la pàgina principal del Projecte GNU.

Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a gnu@gnu.org. També hi ha d'altres formes de contactar la FSF.
Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a webmasters@gnu.org.

Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.

Traducció: puigpe, 24 de gener de 2006.
Actualització: Alex Muntada, 25 d'octubre de 2006.

Updated: $Date: 2006/10/25 14:42:50 $ $Author: alex_muntada $