Traduccions d'aquesta pàgina

Un cap de GNU amb més contrast

 [imatge d'un cap de GNU amb més contrast]

Una versió més simple i contrastada del nostre famós cap de GNU que queda fantàstic a baixes resolucions, i que a més surt molt bé en les altes resolucions que es necessiten per imprimir. Està disponible en els formats OpenOffice i SVG.

Volem agrair a Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> haver-nos fet donació d'aquesta imatge sota la Free Art License (Llicència d'Art Lliure).

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | English | Português ]