Embleme Hurd în format Metafont

[ Engleză | Română ]

Ca fișiere separate: hurd_sm_mf.jpg (jpeg 10k), hurd_mf.jpg (jpeg 20k), hurd.mf (cod sursă Metafont).

 [imagine mică a emblemei Hurd ca Metafont]

 [imagine mare a emblemei Hurd ca Metafont]

Codul sursă Metafont:

% Stephen McCamant <alias@mcs.com> 1997
% Freely redistributable
mode=localfont;
mode_setup;

 dsize#:=10pt#;

 em#:=sqrt(2)*dsize#; cap#:=dsize#;
 thick#:=(1/5)*dsize#; thin#:=(1/7)*thick#; 
 
 bigfuzz:=.02; smfuzz:=.01;

define_pixels(em,cap);
define_blacker_pixels(thin, thick);

beginchar("H",.65em#,cap#,0); "The letter H";
 penpos1(thick,-15); penpos2(thick,-12); penpos3(thick,-10);
 x1=x2=x3=.5thick; y1=h; y2=(.5+bigfuzz)*h; y3=0; x2l:=1/4[x2l,x2];
 penpos4(thick,-15); penpos5(thick,-12); penpos6(thick,-10);
 x4=x5=x6=w-.5thick; y4=h; y5=(.5+bigfuzz)*h; y6=0; x5l:=1/4[x5l,x5]; 
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e; penstroke z4e..z5e{down}..z6e;
 penpos7(thick,80); penpos8(thick,90); penpos9(thick,100);
 x7=.5thick; x8=.5w; x9=w-.5thick;
 y7=y9=(.5+bigfuzz)*h; y8=(.5-bigfuzz)*h;
 penstroke z7e..z8e..z9e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
endchar;

% U by Don Knuth (originally; now mangled beyond recognition)
beginchar("U",.85em#,cap#,0); "The letter U";
 penpos1(1.1thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(thick,40);
 penpos4(thick,75);
 penpos5(thick,130);
 penpos6(thick,180);
 penpos7(thick,170);
 x1l=.1em; x7l=w-.1em;
 y1=y7=h;
 x2=x1; y2=.3h;
 x3=.75[x4,x2]; y3=.75[y2,y4];
 x4r=.75[x2r,x6r]; y4l=-.05h;
 x5=.7[x4,x6]; y5=.7[y6,y4];
 x6=x7; y6=1/3h;
 penstroke z1e..z2e{down}..z4e{z3e}..z6e{up}..z7e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7);
endchar;

beginchar("R",.6em#,cap#,0); "The letter R";
 penpos1(thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(thick,-10);
 penpos4(1.5thick,-10);
 x1l=0;
 x1=x2=x3=x4;
 y1=-.2thick; y4=h;
 y2=.1[y1,y4]; y3=.9[y1,y4];
 penstroke z1e..z2e{up}..z3e{up}..z4e;
 penpos5(.8thick,90);
 penpos6(.8thick,90);
 penpos7(thick,0);
 penpos8(thick,-90);
 x5r=x4; y5r=y4-.1thick; 
 x7r=w; y7=.7[h,y8]; 
 x6=.5[x1,x7]; y6=y5;
 y8=.65[y1,y4]; x8=x1;
 penstroke z5e{right}..z6e{right}..z7e{down}..z8e; 
 penpos9(thick,45);
 penpos10(thick,-10);
 x9=x8; y9=.45[y1,y4]; 
 y10=y1; x10r=x7r;
 penstroke z9e{(.5,-.05)}..z10e{down};
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
endchar;

beginchar("D",.85em#,cap#,0); "The letter D";
 penpos1(1.1thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(1.1thick,0);
 x1l=.1em; x1=x2=x3; y1=h; y2=.5[y1,y3]; y3=-.2thick;
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e;
 penpos4(thick,90);
 penpos5(thick,90);
 penpos6(thick,0);
 penpos7(thick,-90);
 penpos8(thick,-90);
 z4r=z1; z8r=z3;
 x6r=w-.1em; y6=.5[y1,y3];
 x5=x7=.3[x4,x6]; y5=y4; y7=y8;
 penstroke z4e{right}..z5e{right}..z6e{down}..z7e{left}..z8e{left};
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8);
endchar;

beginchar("#",1.2cap#,cap#,0); "Boxes and arrows logo";
 pickup pencircle scaled thin;
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.1h,.4h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.4h,.7h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.7h,.4h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.4h,.1h);
 draw (.4h,.8h){left}..(.2h,.65h){down}--(.2h,.6h);
 draw (.15h,.65h)--(.2h,.6h)--(.25h,.65h);
 draw (.5h,.7h){down}..(.625h,.5h){right}--(.7h,.5h);
 draw (.65h,.45h)--(.7h,.5h)--(.65h,.55h);
 draw (.6h,.2h){right}..(1.0h,.5h)..(.65h,.8h){left}--(.6h,.8h);
 draw (.65h,.75h)--(.6h,.8h)--(.65h,.85h);
 draw (.8h,.4h){down}..(.5h,0)..(.2h,.35h){up}--(.2h,.4h);
 draw (.15h,.35h)--(.2h,.4h)--(.25h,.35h);
endchar;

beginchar("G",.9em#,cap#,0); "The letter G";
 penpos1(thick,15);
 penpos2(thick,90);
 penpos3(thick,180);
 penpos4(thick,270);
 penpos5(thick,0);
 penpos6(thick,0);
 penpos7(thick,100);
 penpos8(thick,90);
 x3r=.1em;
 x6r=w-.1em;
 x1r=.95[x3r,x6r];
 x2=x4=.5[x1,x3];
 y2r=h+.3thick; y4r=-.3thick; y3=.5h;
 x5=x6; y5=.3h;
 y1=5/7h; z6=z8r;
 y7r=y8r; y8=.5h;
 x7=x2;
 penstroke z1e{up}..z2e{left}..z3e{down}..z4e{right}..z5e{up}..z6e{up};
 penstroke z7e..z8e; 
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7);
endchar;

beginchar("N",.65em#,cap#,0); "The letter N";
 penpos1(thick,-15); penpos2(thick,-12); penpos3(thick,-10);
 x1=x2=x3=.5thick; y1=h; y2=(.5+bigfuzz)*h; y3=0; x2l:=1/4[x2l,x2];
 penpos4(thick,-15); penpos5(thick,-12); penpos6(thick,-10);
 x4=x5=x6=w-.5thick; y4=h; y5=(.5+bigfuzz)*h; y6=0; x5l:=1/4[x5l,x5]; 
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e; penstroke z4e..z5e{down}..z6e;
 penpos7(1.5thick,80); penpos8(1.3thick,90); penpos9(1.5thick,800);
 x8=.5w;
 z7r=z1r; z9l=z6l; y8=(.5-bigfuzz)*h;
 penstroke z7e..z8e..z9e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
endchar;

end;

Înapoi la pagina GNU.

Întrebări despre FSF & GNU la gnu@gnu.org. Alte metode de a contacta FSF.

Comentarii despre aceste pagini de web la webmasters@gnu.org, trimiteți alte întrebări la gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Traducere de: Laurențiu Buzdugan

Reproducerea exactă și distribuirea acestui articol în întregime este permisă pe orice mediu, cu condiția ca această notă să fie păstrată.

Actualizat la: 16 Feb 1998 tower