Traduccions d'aquesta pàgina

Cap de GNU en color

 [imatge d'un cap de GNU]

Donem les gràcies a Joseph W. Reiss per aquesta imatge d'un cap de GNU en color.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | English | Español ] | Română ]