Tłumaczenia tej strony

Co to jest GNU

 [rysunek Czym jest GNU]

Na tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z napisem „What's GNU?” i dolna z „GNU's Not Unix!”. Umieszczona pośrodku GNU, podobna do tej z rysunku „Głowy GNU”, pełna dumy, odpoczywa.

Dziękujemy Etienne Suvasa za narysowanie „Co to jest GNU”.

Tę ilustrację stosujemy do wskazania tych stron naszego serwera, które opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:

Rysunek dostępny jest w formatach:

Inne grafiki z Galerii Sztuki GNU.


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Italiano | 한국어 | Polski | Română | Српски ]