Index of /pub/linux/knoppix/knoppix-dvd/


../
md5-old/                      25-Jan-2016 00:54          -
CD                         01-Feb-2011 18:13         10
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-DE.iso        20-Nov-2015 01:07     4372375552
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-DE.iso.md5      21-Nov-2015 03:21         70
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-DE.iso.md5.asc    21-Nov-2015 03:21         298
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-DE.iso.sha1      21-Nov-2015 03:21         78
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-DE.iso.sha1.asc    21-Nov-2015 03:21         306
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-EN.iso        21-Nov-2015 02:41     4372375552
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-EN.iso.md5      21-Nov-2015 02:45         70
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-EN.iso.md5.asc    21-Nov-2015 02:47         298
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-EN.iso.sha1      21-Nov-2015 02:46         78
KNOPPIX_V7.6.0DVD-2015-11-21-EN.iso.sha1.asc    21-Nov-2015 02:47         306
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-DE.iso        24-Jan-2016 16:26     4454359040
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-DE.iso.md5      24-Jan-2016 18:56         70
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-DE.iso.md5.asc    24-Jan-2016 18:56         298
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-DE.iso.sha1      24-Jan-2016 18:56         78
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-DE.iso.sha1.asc    24-Jan-2016 18:56         306
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-EN.iso        24-Jan-2016 17:24     4454359040
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-EN.iso.md5      24-Jan-2016 18:56         70
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-EN.iso.md5.asc    24-Jan-2016 18:56         298
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-EN.iso.sha1      24-Jan-2016 18:56         78
KNOPPIX_V7.6.1DVD-2016-01-16-EN.iso.sha1.asc    24-Jan-2016 18:56         306
dpkg-l-dvd-760.txt                 18-Nov-2015 05:01       562399
dpkg-l-dvd-761.txt                 24-Jan-2016 19:18       555692
knoppix-cheatcodes.txt               18-Nov-2015 05:01        10072
packages-dvd.txt                  18-Nov-2015 05:01       562399