Free Software Foundation Europe

"Fri som i frihet"

[Fellowship of FSFE]

Velkommen til Free Software Foundation Europes vevsted. FSF Europe ble stiftet 10. mars 2001 og arbeider med alle de europeiske sidene ved fri programvare og spesielt GNU-prosjektet. Vi er aktivt med på å støtte utviklingen av fri programvare og promoteringen av GNU-baserte operativsystem, som for eksempel GNU/Linux. Gjennom å fungere som et kompetansesenter for politikere, jurister og journalister arbeider FSF Europe for å sikre den juridiske, politiske og sosiale fremtiden for fri programvare.

Arbeidet FSF Europe gjør er gjort mulig ved hjelp av dugnadsarbeid, spesielt til Fellowship of FSFE. En måte å bidra på er å bli medlem, og å oppfordre andre til å gjøre det samme.

Siste nytt Kommende hendelser Les mer... Flere nyheter... Flere begivenheter... Andreas Tolfsen/August Lilleaas