Free Software Foundation Europe

"Free as in Freedom"

[Fellowship of FSFE]

Mirësevini te faqja hyrëse e Free Software Foundation Europe. FSF Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të Free Software-it; veçanërisht Projektin GNU. Po mbështesim aktivisht zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të Sistemeve Operativë me bazë GNU-në si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu, ofrojmë një qendër asistence për politikanë, avokatër dhe gazetarë me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore për Free Software-in.

Lajmet e fundit Së afërmi Lexoni më tepër... Lajme të tjerë... Ngjarje të tjera... Besnik Bletën