Traduccions d'aquesta pàgina

Logotips del Projecte GNU de John Bokma


 [imatge d'un GNU]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

 [Logotip d'Emacs]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Donem les gràcies a John Bokma <john@johnbokma.com> per aquestes imatges. L'autor diu que, en cas que s'utilitzessin en productes comercials, li agradaria tenir un exemplar del producte.

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | English | Română ]