Gnu ASCII

[ Engleză | Română ]

 ,      , 
 /       \ 
((__-^^-,-^^-__)) 
 `-_---' `---_-' 
 `--|o` 'o|--' 
   \ ` / 
   ): :( 
   :o_o: 
    "-" 
[ Catală | Engleză | Română ]

Acesta este un desen ASCII al capului de GNU, potrivit pentru terminalele non-grafice.

Imaginea ASCII de deasupra este:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Copierea, distribuirea și/sau modificarea acestei imagini este permisă, în conformitate cu oricare dintre următoarele licențe:

Aceste imagini sunt distribuite cu speranța că vor fi utile, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE; fără chiar garanția implicită de a fi potrivită COMERCIALIZĂRII sau POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. Vedeți Licența Publică Generală (GNU GPL) pentru detalii suplimentare.

Puteți găsi o copie a Licenței Publice Generale GNU (GNU GPL) și a Licenței pentru Documentație Liberă GNU (GNU FDL) via legăturile anterioare. Dacă aveți dificultăți la descărcarea acestor documente, scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Înapoi la pagina GNU.

Întrebări despre FSF & GNU la gnu@gnu.org. Alte metode de a contacta FSF.

Comentarii despre aceste pagini de web la webmasters@gnu.org, trimiteți alte întrebări la gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Traducere de: Laurențiu Buzdugan

Reproducerea exactă și distribuirea acestui articol în întregime este permisă pe orice mediu, cu condiția ca această notă să fie păstrată.

Actualizat la: $Date: 2006/02/10 18:32:29 $ $Author: puigpe $