Përkthime të kësaj faqeje

Galeria e Artit GNU

 [image of a Gnu and Blaise Pascal]

Pa gif-e, për shkak problemesh me patenta.

Përveç artit në këto faqe Web GNU, në Projektin GNU do të gjeni art:

Art GNU në këtë "Site"

Ju lutemi shihni udhëzimet për stilin grafik të përdorur në hartimin dhe ilustrimin e këtij "site".


Pa gif-e, për shkak problemesh me patenta.


Art GNU në "site"-e të tjerë

Falemnderit Raul Silva-s për pamjet e tij tek: http://gnuart.onshore.com

Falemnderit Anja Gerwinski-t për pamjet e saj tek: http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/.

Falemnderit Edward Alfert-it për hartimin e favikoneve dhe butonave për reklamë tek: http://graphics.rootmode.com/.


Përkthime të kësaj faqeje:
[ Català | English | Español | Polski | Românã | Shqip ]