Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta de l'Equip de Disseny Nevrax

 [Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta] [ Català | English | Romanian ]

Aquest dibuix en color representa un GNU levitant i sumit en una profunda meditació, còmodament vestit amb una bata daurada. Tant ell com el seu ordinador floten graciosament (només la cua toca lleugerament a terra). Sosté amb suavitat una flauta amb les peülles del davant, com si acabés d'obtenir la inspiració necessària per a tocar. Hi ha una brillantor als seus ulls, que miren fixament el monitor de l'ordinador.

Agraïm als artistes de l'Equip de Disseny Nevrax la creació d'aquesta bonica imatge, i a la seva empresa, Nevrax Limited, el fet d'haver-los donat temps per a treballar-hi.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Una versió modificada d'aquesta imatge en color, amb el text "Free Software" (Programari Lliure) de color gris darrere la imatge, està disponible en els següents formats :

Tenim encara una altra versió d'aquesta imatge en color, amb el text "Free Software" (Proogramari Lliure) de color gris darrere la imatge i amb el fons negre. Gràcies a Gonzalo Pineda per aquest bonic fons d'escriptori. Està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001, 2004, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota qualsevol dels següents termes:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.