L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera

 [L'esperit de la llibertat] [ Català | English ]

Denís Fernández Cabrera va fer una bonica obra d'art. El dibuix ens mostra a Tux amb banyes i cua de GNU. Aquest duet màgic us portarà a ideals més alts. Voltant com un esperit sobre el gran i malvat món.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

No utilitzem imatges en format GIF per problemes de patents.

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.