Përkthime të kësaj faqeje

Hidhuni në Veprim

 [image of the Head of a GNU]

Së Afërmi | Vazhdimësi me GNU/FSF-në | Të dhëna për Shtypin dhe Njoftime | Ç'të Reja Kemi | Drejtime të Tjerë Veprimi

Në shkallë Botërore:
Njerëzit ftohen të mbështesin këtë deklaratë që i bën thirrje WIPO-s të ndryshojë emrin dhe misionin e saj. http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html
Votues të SH.B.A.-ve:
Lidhuni me senatorët tuaj për të kundërshtuar një ligj të ri i cili do të ndalontet fotokopjuesët, magnetofonët, videoregjistruesit, CD shkruajtësit, "software peer-to-peer", etjc. http://www.savethe.org
Votues të BE-së:
Shihni http://kwiki.ffii.org/ElectPart0405En për të dhëna rreth kandidatësh për në Parlamentin Europian dhe se çfarë qëndrimi kanë mbi patenta "software"-i.
Shtetas të SH.B.A.-ve:
Ju lutemi lidhuni me përfaqësuesit tuaj në Kongres për të kundërshtuar projektligjin HR 3261, që do të vendoste një formë të re të drejtash kopjimi zbatuar ndaj faktesh që gjeni në një bazë të dhënash.
Shtetas të SH.B.A.-ve:
Ju lutemi bashkohuni me P2P United në betejën për mundjen e ligjshmërisë që ndalon "software"-e të kategorisë "peer to peer". Vizitoni http://www.p2punited.org/involve.php për të mësuar se si mund të ndihmoni të binden anëtarë të Dhomës së Përfaqësuesve në SH.B.A. të kundërshtojnë projektligjin HR 4077. Thjesht pasja e materialeve të mbrojtur prej të drejtash kopjimi, me vlerë vetëm 1000 USD, në një dosje të përbashkët në kompjuterin tuaj, mund t'ju çonte në në burg, edhe pse askush nuk mund të ketë përmbajtjen e saj!
Në shkallë Botërore:
Ju lutemi help the Union for the Public Domain raise awareness of the danger of the WIPO Broadcast Treaty, by asking your government officials questions about it.
Në Europë:
Ju lutemi shihni në http://swpat.ffii.org/group/todo/ rreth se çfarë mund të bëni për të ndihmuar betejën kundër patentave të "software"-eve në Europë. (Për përfshirje më specifike shihni http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn.)
Pjesëmarrje afatgjatë:
Do të donim këshillat tuaja për paketa "software"-i të lirë që mund të shtohen te Drejtoria e "Software"-it të Lirë. Ju lutemi kërkoni atje për paketat tuaja të parapëlqyera nga "software"-e të lirë, dhe nëse nuk gjeni ndonjë, ju lutemi na e këshilloi. Ju lutemi na dërgoni me email emrin e paketës dhe URL-në ku mund të gjendet. Mund të ndihmoni më tej duke shkruajtur një përshkrim rreth saj me të cilin mund të fillonim.
Shtetas të SH.B.A.-ve:
Ju lutemi nënshkruani si Peticionin kundër Patentave "Software"-esh ashtu edhe Peticionin Anti-DMCA. Ju lutemi vizitoni http://www.digitalspeech.org dhe ndihmoni në qëndresën kundër fushatës së shoqërive të medias në përpjekje të detyrojnë kufizime në çka mund të bëjë kompjuteri juaj.

Mund të ndihmoni Projektin GNU, vizitoni këto lidhje:

Së fundi vizitoni Si Mund të Ndihmoni Projektin GNU për më tepër të dhëna

Përkthime të kësaj faqeje:
[ English | Polski | Shqip ]