Mandriva Linux

Upute za instalaciju

Minimalna konfiguracija

Instalacija Mandriva Linuxa je, u većini slučajeva, jednostavno stavljanje Instalacionog CDa u vašu CDROM jedinicu i restarovanje vašeg računara. Molim obratite pažnju na tačku 1.

NAPOMENA:


Ispod su navedeni razni načini instalacije Mandriva Linuxa:

  1. Bootanje direktno sa CDa
  2. Pravljenje boot diskete iz Windowsa
  3. Ostale metode instalacije


1. Bootanje direktno sa CDa

Instalacioni CDROM je bootabilan, što znači da se može pokrenuti računar s njega. U većini slučajeva, dovoljno je da ubacite CD u vaš CD čitač i restartujte računar. Pratite uputstva prikazana na ekranu: pritisnite tipku [Enter] za početak instalacije, ili pritisnite [F1] za dodatnu pomoć.

NAPOMENA:

Na nekim prenosivim računarima, sistem se ne može bootati sa CDa. U ovom slučaju, trebate napraviti boot disketu. Pogledajte tačku 2 za više detalja.

[početak stranice]


2. Pravljenje boot diskete iz Windowsa

Ako vaš računar ne može pokrenuti sistem sa CDROMa, morate napraviti boot disketu iz Windowsa na sljedeći način:

Za početak instalacije:

[početak stranice]


3. Ostale metode instalacije

Ako iz bilo kojeg razloga prethodne metode ne odgovaraju vašim potrebama (želite da napravite mrežnu instalaciju, ili instalaciju sa PCMCIA uređaja ili ...), moraćete također napraviti boot disketu:

Ovo je lista boot imidža:

cdrom.img instalacija sa CD-ROMa
hd_grub.img instalacija sa hard diska (sa Linux, Windows, ili ReiserFS file systema)
možete ga podesiti za vaš sistem na: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img instalacija sa ftp/nfs/http
NAPOMENA: morate ubaciti network_drivers.img u vašu disketnu jedinicu kada to bude zatraženo
pcmcia.img instalacija sa PCMCIA uređaja (pažnja, većina PCMCIA mrežnih kartica je sada direktno podržana sa network.img)

Možete takođe napržiti boot.iso na CD-ROM i pokrenuti ga. On podržava sve metode instalacije, cdrom, network i hard-disk.

[početak stranice]


Takođe možete koristiti tekstualnu instalaciju ako, iz nekog razloga, imate problema sa osnovnom grafičkom instalacijom. Da biste je pokrenuli, pritisnite [F1] na Mandriva Linux uvodnoj slici, zatim kucajte text na upitu.

Ako je potrebno da spašavate vaš postojeći Mandriva Linux sistem, ubacite vaš Instalacioni CDROM (ili neku relevantnu boot disketu), pritisnite [F1] na Mandriva Linux ekranu, zatim kucajte rescue na upitu.

Vidi http://www.mandrivalinux.com/drakx/README za dodatne tehničke informacije.

[početak stranice]


Ispod su navedene glavne faze instalacije:

  1. Ubacite vaš Instalacioni CDROM (ili Instalacionu disketu po potrebi) i restartujte računar.
  2. Pritisnite [Enter] kada se pojavi Mandriva Linux uvodna slika i pažljivo pratite uputstva.
  3. Kada je instalacija završena, izvadite Instalacioni CD-ROM čim se drive otvori (kao i disketu ako se ova nalazi u disketnoj jedinici); vaš računar će se restartovati. Ako se to ne desi, restartujte ga ručno.
  4. Mandriva Linux će se pokrenuti. Poslije bootanja, možete se prijaviti na vaš računar koristeći nalog koji ste postavili tokom instalacije, ili kao "root"

Važna napomena

"root" pristup će vam dati neograničen pristup vašem Linux sistemu. Nemojte ga koristiti sem za konfiguraciju ili administraciju Linuxa. Za svakodnevnu upotrebu, koristite normalni korisnički nalog koji možete konfigurisati pomoću "userdrake" alata ili komandama "adduser" i "passwd".

Sretno sa Mandriva Linuxom!

[početak stranice]


Za dodatnu podršku, pogledajte ove web stranice: