Mandriva Linux

Pokyny k instalaci

Požadovaná konfigurace

Instalace distribuce Mandriva Linux je ve většině případů jednoduchá a skládá se z vložení CD do mechaniky CDROM a restartu vašeho počítače. Další informace viz bod 1.

POZNÁMKA:


Níže jsou uvedeny různé způsoby, jak instalovat Mandriva Linux:

  1. Zavedení přímo z CD
  2. Vytvoření zaváděcí diskety z Windows
  3. Další instalační metody


1. Zavedení přímo z CD

Instalační CD je zaveditelné. Ve většině případů stačí pouze vložit CD do mechaniky a restartovat počítač. Poté následujte instrukce, které se objeví na obrazovce: stiskněte [Enter] pro započetí instalace nebo stiskněte [F1] a zobrazí se další nápověda.

POZNÁMKA:

Na některých přenosných počítačích (notebooky) nemusí být systém schopen se z CD zavést. V takovém případě byste si měli připravit zaváděcí disketu. Podrobnosti viz bod 2.

[začátek této strany]


2. Vytvoření zaváděcí diskety z Windows

Pokud váš počítač není schopen zavést systém z CDROM, musíte si z Windows vyrobit zaváděcí disketu následujícím postupem:

Pro započetí instalace:

[začátek této strany]


3. Další instalační metody

Pokud vám z jakéhokoli důvodu nevyhovují předchozí metody (chcete provést síťovou instalaci, instalaci ze zařízení PCMCIA nebo jiný typ instalace), budete muset rovněž vytvořit zaváděcí disketu:

Zde je seznam zaváděcích obrazů:

cdrom.img instalace z CDROM
hd_grub.img instalace z pevného disku (z Linuxu, Windows nebo souborového systému ReiserFS)
můžete nastavit pro váš systém na: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img instalace z FTP/NFS/HTTP
POZNÁMKA: po dotázání budete muset do disketové mechaniky vložit network_drivers.img
pcmcia.img instalace ze zařízení PCMCIA (varování, většina síťových adaptérů PCMCIA je nyní podporována přímo z network.img)

Můžete rovněž vypálit boot.iso na CD a zavést systém z něj. Podporuje všechny instalační metody, CDROM, síť a pevný disk.

[začátek této strany]


Můžete také použít instalaci v textovém režimu, pokud máte z jakéhokoli důvodu potíže s výchozí grafickou instalací. Pokud jej chcete použít, stiskněte [F1] na úvodní obrazovce a na příkazovou řádku napište text.

Pokud potřebujete zachránit váš existující systém Mandriva Linux, vložte vaše instalační CD (nebo odpovídající zaváděcí disketu), stiskněte [F1] na úvodní obrazovce a na příkazovou řádku napište rescue.

Viz http://www.mandrivalinux.com/drakx/README pro další technické informace.

[začátek této strany]


Níže jsou uvedeny hlavní fáze instalace:

  1. Vložte Instalační CDROM (nebo Instalační zaváděcí disketu, pokud je třeba) a restartujte váš počítač.
  2. Stiskněte [Enter] na úvodní obrazovce a pozorně následujte instrukce.
  3. Pokud je instalace hotová, vyjměte CDROM po jeho vysunutí (a disketu, pokud je stále v mechanice) a váš počítač se bude restartovat. Pokud se tak nestane, proveďte restart ručně.
  4. Nastartuje Mandriva Linux. Po zavedení se můžete na svůj počítač přihlásit pod uživatelským účtem, který jste nastavili během instalace, nebo jako uživatel "root".

Důležitá poznámka:

Účet "root" vám poskytne neomezený přístup k vašemu systému Linux. Nepoužívejte jej, až na případy, kdy chcete nastavit nebo administrovat Linux. Pro běžné použití používejte účet běžného uživatele, který lze nastavit nástrojem "userdrake", nebo pomocí příkazů "adduser" a "passwd".

Hodně štěstí s distribucí Mandriva Linux!

[začátek této strany]


Chcete-li dodatečnou podporu, viz následující: