Mandriva Linux

Instalēšanas instrukcijas

Nepieciešamā konfigurācija

Vairumā gadījumu Mandriva Linux instalēšana nozīmē vienkārši ielikt Instalēšanas CD jūsu diska iekārtā un pārstartēt datoru. Skatieties 1. punktu.

PIEZĪME:


Zemāk uzskaitīti dažādi Mandriva Linux instalēšanas veidi:

  1. Sāknēšana tieši no CD
  2. Sāknēšanas disketes veidošana no Windows
  3. Citas instalēšanas metodes


1. Sāknēšana tieši no CD

Instalēšanas CDROM ir sāknējams. Vairumā gadījumu jums vienkārši ir jāieliek iekārtā CD disks un jāpārstartē dators. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām: lai sāktu instalēšanu, nospiediet [Ievada] taustiņu, vai arī nospiediet [F1], lai saņemtu papildus palīdzību.

PIEZĪME:

Dažos pārnēsājamos datoros sistēmu nevar sāknēt no CD. Šādā gadījumā jums ir jāsagatavo sāknēšanas diskete. Sīkāku informāciju skatieties 2. punktā.

[uz šīs lapas sākumu]


2. Sāknēšanas disketes veidošana no Windows

Ja jūsu datoru nevar sāknēt no CDROM un iepriekšējās metodes nederēja, jums ir jāizveido sāknēšanas diskete no Windows:

Lai uzsāktu instalēšanu:

[uz šīs lapas sākumu]


3. Citas instalēšanas metodes

Ja kāda iemesla dēļ iepriekšējās metodes neatbilda jūsu vajadzībām (jūs vēlaties veikt instalāciju no tīkla, no pcmcia ierīces vai...), jums būs jāizveido sāknēšanas diskete:

Seko sāknēšanas imidžu saraksts:

cdrom.img instalēšanai no CD-ROM
hd_grub.img instaēšanai no cietā diska (no Linux, Windows vai ReiserFS failsistēmas)
you can configure it for your system at: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img instalēšanai no ftp/nfs/http
NOTE: you will need to insert network_drivers.img in your floppy drive when prompted
pcmcia.img instalēšanai no pcmcia ierīcēm (uzmanību, vairums pcmcia tīkla adapteru tagad tiek tieši atbalstīti ar network.img)

You may also burn boot.iso on a CDROM and boot from it. It supports all installations methods, cdrom, network, and hard-disk.

[uz šīs lapas sākumu]


Jūs arī varat veikt instalēšanu teksta režīmā, ja jums ir problēmas ar instalēšanu grafiskajā režīmā. Lai to izmantotu, Mandriva Linux pirmajā ekrānā nospiediet [F1] un komandrindā iedrukājiet text.

Ja jums ir jāglābj jau instalēta Mandriva Linux sistēma, ielieciet Instalēšanas CDROM (vai jebkuru atbilstošu sāknēšanas disketi), Mandriva Linux pirmajā ekrānā nospiediet [F1] un komandrindā iedrukājiet rescue.

Lai saņemtu papildus tehnisko informāciju, lasie http://www.mandrivalinux.com/drakx/README

[uz šīs lapas sākumu]


Zemāk ir aprakstītas galvenās instalēšanas fāzes:

  1. Ielieciet Instalēšanas CDROM (vai instalēšanas diskete, ja nepieciešams) un pārstartējiet datoru.
  2. Kad parādās pirmais Mandriva Linux ekrāns, nospiediet [Enter] un uzmanīgi sekojiet instrukcijām.
  3. Kad instalēšana ir pabeigta, sagaidiet, kad CD-ROM tiks izbīdīts, un izņemiet to (kā arī izņemiet disketi, ja tā ir iekārtā); jūsu dators tiks pārstartēts. Ja tas nenotiek, pārstartējiet datoru patstāvīgi.
  4. Tiks startēts Mandriva Linux. Pēc palaišanas jūs varat uzsākt darbu, izmantojot instalēšanas laikā radīto lietotāja kontu, vai arī kā "root".

Svarīga piezīme:

"root" konts jums dos neierobežotas pieejas tiesības jūsu Linux sistēmai. Neizmantojiet šo kontu, izņemot Linux konfigurēšanu un administrēšanu. Ikdienas vajadzībām izmantojiet parasta lietotāja kontu, ko jūs varat konfigurēt ar "userdrake" rīku vai ar komandām "adduser" un "passwd".

Lai jums veicas kopā ar Mandriva Linux !

[uz šīs lapas sākumu]


Lai saņemtu instalēšanas atbalstu, lasiet Mandriva Linux diskusiju listi un Mandriva Linux lapā atrodamās atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem: