Mandriva Linux

Installasjonsveiledning

Maskinvarekrav

Å installere Mandriva Linux er i de fleste tilfeller så enkelt som å putte din Installasjons-CD i din CDROM, og restarte din maskin. Referer til punkt 1.

MERKNAD:


Nedenfor er de forskjellige måtene å installere Mandriva Linux på listet opp:

  1. Start opp direkte fra CD
  2. Lag en oppstartsdiskett med Windows
  3. Andre installasjonsmetoder


1. Start opp direkte fra CD

Installasjons-CDen er oppstartbar. I de fleste tilfeller kan man bare sette inn CDen og starte maskinen på nytt. Følg så instruksjonene vist på skjermen: trykk på [Enter] tasten for å starte installasjonen, eller trykk [F1] for ytterligere hjelp.

MERKNAD:

På noen bærbare maskiner vil systemet muligens ikke starte på nytt fra CDen. Hvis dette er tillfellet burde du lage en oppstartsdiskett. Se punkt 2 for detaljer.

[toppen av denne sida]


2. Lag en oppstartsdiskett med Windows

Hvis maskinen din ikke kan starte fra CD-ROM, så må du lage en oppstartsdiskett under Windows som følger:

For å starte installasjonen:

[toppen av denne sida]


3. Andre installasjonsmetoder

Hvis metodene nevnt ovenfor av en eller annen grunn ikke passer dine behov (du ønsker å utføre en nettverksinstallasjon, en installasjon fra pcmcia-enheter eller ...), må du også lage en oppstartsdiskett :

Her er en liste over oppstartsimagefiler:

cdrom.img installer fra CD-ROM
hd_grub.img installer fra harddisk (fra et Linux-, Windows-, eller ReiserFS-filsystem)
du kan sette det opp for ditt system på: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img installer fra ftp/nfs/http
MERK: du vil måtte sette inn network_drivers.img i din diskettstasjon når du blir spurt
pcmcia.img installer fra pcmcia-enheter (advarsel, de fleste pcmcia-nettverksadaptere er nå støttet direkte fra network.img)

Du kan også brenne ut boot.iso på en CDROM og starte fra den. Den støtter alle installasjonsmetoder, cdrom, nettverk, og harddisk.

[toppen av denne sida]


Du kan også bruke en tekstmodusinstallasjon hvis du av en eller annen grunn har problemer med den grafiske installasjonen. For å bruke denne trykk [F1] ved Mandriva Linux velkomstskjermen, tast så text ved klartegnet.

Hvis du trenger å redde ditt eksisterende Mandriva Linux system, sett inn installasjons-CDen (eller en relevant oppstartsdiskett), trykk [F1] ved Mandriva Linux velkomstskjermen, så skriv rescue ved klartegnet.

Se http://www.mandrivalinux.com/drakx/README for mer teknisk informasjon.

[toppen av denne sida]


Nedenfor er hovedtrinnene i installasjonen:

  1. Sett inn installasjons-CDen (eller installasjonsdisketten hvis nødvendig) og start maskinen på nytt.
  2. Trykk [Enter] når Mandriva Linux velkomstskjermen kommer til syne og følg nøye instruksjonene.
  3. Når installasjonen er ferdig ta ut CDen når skuffen kommer ut (og evnt. disketter); maskinen din vil nå starte på nytt. Hvis den ikke gjør det, start på nytt manuelt.
  4. Mandriva Linux vil starte. Etter oppstart kan du logge inn på maskinen din med brukerkontoen som ble satt opp under installasjonen, eller som "root".

Viktig merknad:

"root"-kontoen vil gi deg ubegrenset tilgang til Linux-systemet ditt. Ikke bruk denne til annet enn å sette opp eller administrere Linux. For daglig bruk, bruk en vanlig brukerkonto som du kan sett opp med "userdrake"-verktøyet, eller med "adduser"- og "passwd"-kommandoene.

Lykke til med Mandriva Linux!

[toppen av denne sida]


For ekstra kundestøtte, se på de følgende: