Mandriva Linux

Pokyny k inštalácii

Požadovaná konfigurácia

Inštalácia Mandriva Linuxu je vo väčšine prípadov jednoduchá. Vo väčšine prípadov sa skladá z vloženia CD do mechaniky CD ROM a reštartu vášho PC. Prezrite si bod 1 pre bližšie detaily.

Poznámka:


Nižšie sú uvedené rôzne spôsoby, ako inštalovať Mandriva Linux:

  1. Naštartovať ho priamo z CD
  2. Pod Windowsom vytvoriť štartovaciu disketu
  3. Iné spôsoby inštalácie


1. Naštartovať ho priamo z CD

Inštalačné CD je bootovateľné. Vo väčšine prípadov stačí iba vložiť CD do mechaniky a reštartovať počítač. Potom sledujte inštrukcie, ktoré sa objavia na obrazovke: stlačte [Enter] pre začiatok inštalácie alebo stlačte [F1] a zobrazí sa ďalšia pomoc

Poznámka:

Na niektorých prenosných počítačoch (notebookoch) nemusí byť systém schopný naštartovať z CD. V takom prípade by ste si mali pripraviť štartovaciu disketu. Podrobnosti viď v bod 2.

[začiatok tejto strany]


2. Pod Windowsom vytvoriť štartovaciu disketu

Ak váš počítač nie je schopný naštartovať sa z CD-ROM, musíte si z Windows vyrobiť štartovaciu disketu nasledujúcim postupom:

Pre začatie inštalácie:

[začiatok tejto strany]


3. Iné spôsoby inštalácie

Ak vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujú predchádzajúce metódy (chcete vykonať sieťovú inštaláciu, inštaláciu zo zariadení PCMCIA alebo iný typ inštalácie), budete musieť tiež vytvoriť štartovaciu disketu:

Tu je zoznam štartovacích obrazov:

cdrom.img inštalácia z CD-ROM
hd_grub.img inštalácia z pevného disku (z Linuxu, Windows alebo súborového systému ReiserFS)
môžete nastaviť pre váš systém na: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img inštalácia z FTP/NFS/HTTP
POZNÁMKA: po vyžiadaní budete musieť do disketovej mechaniky vložiť network_drivers.img
pcmcia.img inštalácia zo zariadení PCMCIA (varovanie, väčšina sieťových adaptérov PCMCIA je teraz podporovaná priamo z network.img)

Môžete tiež napáliť boot.iso na CD a naštartovať systém z neho. Podporuje všetky inštalačné metódy - CD-ROM, sieť i pevný disk.

[začiatok tejto strany]


Môžete tiež použiť inštaláciu v textovom režime, ak máte z akéhokoľvek dôvodu problémy s predvolenou grafickou inštaláciou. Ak ho chcete použiť, stlačte [F1] na úvodnej obrazovke a v príkazovom riadku napíšte text.

Ak potrebujete zachrániť váš existujúci systém Mandriva Linux, vložte vaše inštalačné CD (alebo zodpovedajúcu štartovaciu disketu), stlačte [F1] na úvodnej obrazovke a na príkazovom riadku napíšte rescue.

Viďhttp://www.mandrivalinux.com/drakx/README pre ďalšie technické informácie.

[začiatok tejto strany]


Nižšie sú uvedené hlavné fázy inštalácie:

  1. Vložte Inštalačný CD-ROM (alebo Inštalačnú štartovaciu disketu, ak je potrebná) a reštartujte váš počítač.
  2. Stlačte [Enter] na úvodnej obrazovke a pozorne sledujte inštrukcie.
  3. Ak je inštalácia hotová, vyberte CD-ROM po jeho vysunutí (a disketu, ak je stále v mechanike) a váš počítač sa bude reštartovať. Ak sa tak nestane, vykonajte reštart ručne.
  4. Naštartuje Mandriva Linux. Po štarte sa môžete na svoj počítač prihlásiť pod používateľským účtom, ktorý ste nastavili v priebehu inštalácie, alebo ako používateľ "root".

Dôležitá poznámka:

Účet "root" vám poskytne neobmedzený prístup k vášmu systému Linux. Nepoužívajte ho, až na prípady, keď chcete nastaviť alebo administrovať Linux. Pre bežné použitie používajte účet bežného používateľa, ktorý možno nastaviť nástrojom "userdrake", alebo pomocou príkazov "adduser" a "passwd".

Veľa šťastia s distribúciou Mandriva Linux!

[začiatok tejto strany]


Ak potrebujete dodatočnú podporu, viď nasledujúce: