Mandriva Linux

Installationsanvisningar

Systemkrav

Att installera Mandriva Linux är, i de flesta fall, så enkelt som att lägga dinr Installations CD i din CDROM enhet, och starta om din maskin. Var vänlig se punkt 1.

NOTERA:


Nedan finns listat de olika sätten att installera Mandriva Linux:

  1. Starta direkt från CD
  2. Göra en startdiskett från Windows
  3. Andra installationsmetoder


1. Starta direkt från CD

Installations CDROM:et är bootbar. i de flesta fall, lägg in CD:n i enheten och starta om maskinen. Följ instruktionerna som visas på bildskärmen: tryck [Enter] tangenten för att starta installationen, eller tryck [F1] för ytterligare hjälp.

NOTERA:

PÅ vissa bärbara datorer, kan systemet ej starta från CD. I sådant fall, ska du skapa en startdiskett. Se punkt 2 för detaljer.

[överst på denna sida]


2. Göra en startdiskett från Windows

Om din dator ej kan starta från CDROM, måste du skapa en startdiskett i Windows på följande sätt:

För att starta installationen:

[överst på denna sida]


3. Andra installationsmetoder

Om det av någon anledning ej passar att använda föregående metode (du vill utföra en nätverksinstallation, en installation från pcmcia enheter eller ...), så behöver du också skapa en startdiskett:

Här är listan på startavbilder:

cdrom.img installera från CD-ROM
hd_grub.img installera från hårddisk (från ett Linux, Windows, eller ReiserFS filsystem)
du kan ställa in det för ditt system på: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img installera från ftp/nfs/http
NOTERA: du måste sätta in network_drivers.img i din diskettenhet när så begärs
pcmcia.img installera från pcmcia enheter (varning, de flestat pcmcia nätverkskort stöds nu direkt från network.img)

Du kan även bränna boot.iso på en CDROM och starta från den. Den stödjer alla installationsmethoder, cdrom, nätverk, och hårddisk.

[överst på denna sida]


Du kan även använda textläges installation om du, av någon anledning, har problem med den grafiska installationen som är default. För att använda den, tryck [F1] vid Mandriva Linux välkomstskärm, skriv sedan text vid prompten.

Om du behöver rädda ditt nuvarande Mandriva Linux system, lägg in din Installations CDROM (eller relevant startdiskett), tryck [F1] vid Mandriva Linux välkomstskärm, skriv sedan rescue vid prompten.

Se http://www.mandrivalinux.com/drakx/README för mer teknisk information.

[överst på denna sida]


Nedan är huvudstegen vid installation:

  1. Lägg in Installations CDROM (eller Installationdiskett om nödvändigt) och starta om din maskin.
  2. Tryck [Enter] när Mandriva Linux välkomstskärm kommer fram och följ sedan instruktionerna noggrannt.
  3. När installationen är färdig ta ut CD:n när den skjuts ut (och eventuell diskett som finns i enheten); din maskin kommer att starta om. Om den inte gör det, starta om den manuellt.
  4. Mandriva Linux kommer att starta. Efter uppstart, kan du logga in på maskinen under det användarkonto som du skapat under installationen, eller som "root".

Viktigt:

"root" kontot ger dig obegränsad åtkomst till ditt Linux system. Använd det inte för annat än att konfigurera eller administrera Linux. För dagligt bruk, använd ett vanligt användarkonto som du kan konfigurera med "userdrake" verktyget, eller med kommandona "adduser" och "passwd".

Lycka till med Mandriva Linux!

[överst på denna sida]


För ytterligare hjälp, se följande: