Enne alustamist | Muu OS | Sammud | Muu paigaldus | Keeled

Toome ära lühikirjelduse, kuidas paigaldada Mandriva Linux oma süsteemi ja seda kiiresti nautima hakata.

Enne alustamist

Uurige BIOS-e häälestuses alglaadimisjärjestust (Boot sequence või First boot device) ning määrake esimeseks CD. Mandriva Linuxi paigaldamiseks on vajalik:

Kontrollige, et kogu riistvara oleks paigaldamise ajal arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud. Mandriva Linuxi paigaldusprogramm suudab paigaldamise ajal automaatselt ära tunda ja seadistada printereid, modemeid, skannereid, juhtkange ja veel paljusid muid välisseadmeid.

Mandriva Linux oskab kasutada väga suurt hulka riistvara ning selle nimekiri tuleks siin lihtsalt liiga pikk. Soovi korral võite uurida uusimat toetatud riistvara nimekirja veebisaidil Mandriva Linux Hardware Database.

[top of this page]

Kooseksisteerimine teiste operatsioonisüsteemidega

Mandriva Linuxi võib paigaldada teiste operatsioonisüsteemide, näiteks Windowsi, ja ka teiste Linuxi versioonide kõrvale. Hoolitsege, et Teil oleks käepärast nende operatsioonisüsteemide dokumentatsioon, ja võtke ette järgmised toimingud:

Kui Mandriva Linux on paigaldatud ja süsteem taaskäivitatud, ilmub menüü, kus saate valida, milline operatsioonisüsteem käivitada. Vajaduse korral liikuge eri kirjete vahel nooleklahvidega ja vajutage seejärel käivitamiseks Enter.

Kui uuendate Mandriva Linuxi 2008 Spring või 2009 versiooni pealt, ärge unustage tegemast oma süsteemist varukoopiat.
Uuendamine varasemate versioonide (enne 2008 Springi) pealt ei ole toetatud. Sellisel juhul tuleb teha uus paigaldus, mitte uuendus.

[top of this page]

Paigaldamise põhisammud

  1. Sisestage paigaldus-CD või -DVD ja taaskäivitage süsteem.
  2. Vajutage Mandriva Linuxi avaekraani ilmumisel [Enter] ja järgige hoolikalt juhiseid.
  3. Kui paigaldamine on tehtud, võtke paigaldusandmekandja seadmest välja ning Teie süsteem teeb taaskäivituse. Kui seda ei juhtu, käivitage ise süsteem uuesti.
  4. Mandriva Linux käivitub. Pärast alglaadimist võite masinasse sisse logida kas paigaldamise ajal loodud kasutaja kontoga või administraatorina ("root").

Administraatori ("root") konto annab Teile piiramatu ligipääsu oma Linuxi süsteemile. Ärge kasutage seda muuks kui Linuxi seadistamiseks või haldamiseks. Igapäevaülesanneteks kasutage tavalise kasutaja kontot, mille saate luua tööriistaga "userdrake" või käskudega "adduser" ja "passwd".

Kui midagi peaks esimesel paigaldamiskatsel valesti minema, sooritage alglaadimine uuesti paigaldusandmekandjalt ning proovige sõltuvalt konkreetsest probleemist mõnda ekraani allosas olevat Fx valikut. Valige vajalik valik ja vajutage F1, et täpsemalt teada saada, mida see teeb.

Alglaadimisvõtmed: see rida sisaldab võtmeid, mis edastatakse kernelile ja tingivad teatavat käitumist. Enamik masinaid ei vaja kernelile eriliste võtmete lisamist.

[top of this page]

Muu paigaldus

Te võite paigaldada Mandriva Linuxi ka võrguandmekandjalt (FTP, HTTP). Sel juhul on vaja ainult alglaadimiseks kõlblikku tõmmist CD-l, et käivitada paigaldamisprotsess ja seejärel lülituda ümber võrguandmekandja kasutamisele.

Kirjutage boot.iso plaadile ja sooritage selle pealt alglaadimine. See toetab kõiki paigaldusviise: CD pealt, üle võrgu, kõvakettalt.

Samuti võite võtta ette tekstirežiimis paigaldamise, kui Teil on mingil põhjusel raskusi vaikimisi kasutatava graafilise paigaldamisega. Selleks vajutage Mandriva Linuxi avaekraanil [F1] ja kirjutage käsureale text.

[top of this page]

Probleemide lahendamine

Kui Teil tekib vajadus päästa oma Mandriva Linuxi süsteemi, sisestage paigaldus-CD (või asjakohane alglaadimisdiskett), vajutage Mandriva Linuxi avaekraanil [F1] ja seejärel kirjutage käsureale rescue.

[top of this page]

Lisatoetus ja -teave

Lisatoetuse vajaduse korral on võimalik saada järgmist abi:

[top of this page]

Keeled

Käesolev juhend on saadaval järgmistes keeltes:

[top of this page]