ธุรกิจนานาชาติ บน Internet

From: HomeBusiness (j_submit@yahoo.com)
Date: Wed Feb 06 2002 - 20:15:48 CET


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งด้านการทำงานและรายได้
บริษัทของเราเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ก่อตั้งมาแล้ว
21 ปี ขยายธุรกิจไปแล้ว 52 ประเทศทั่วโลก
เราต้องการผู้ร่วมธุรกิจเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการเติบโตที่มีการคาดหมายไว้ว่าจะมีผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ล้านบาทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
** ปัจจุบันเราเป็นบริษัทที่มีผู้ประสบความสำเร็จที่มีรายได้มากกว่า 4 ล้านบาทต่อปีมากที่สุดในโลก
** ในประเทศไทยมีผู้ร่วมธุรกิจที่มีรายได้ระหว่าง 5,000-40,000 บาท/เดือน มากกว่า 10,000 คน 40,000 - 80,000 บาท/เดือน มากกว่า 1000 คนและ 80,000 - 500,000 บาท/เดือน มากกว่า 100 คน
ท่านสามารถดูรายละเอียดและ Download ข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ <http://www.thaiworkathome.com/main>
และสำหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพหรือใกล้เคียง ท่านสามารถสำรองที่นั่งเข้าฟังการบรรยายของบริษัทได้ฟรีที่ <http://www.smartejob.com/reserve/applyjob>

_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: mulinux-unsubscribe@sunsite.dk
For additional commands, e-mail: mulinux-help@sunsite.dkThis archive was generated by hypermail 2.1.6 : Sat Feb 08 2003 - 15:27:21 CET