BASH Programmering - Introductie HOW-TO

door Mike G mikkey at dynamo.com.ar
Vertaald door: Ellen Bokhorst, bokkie at nl.linux.org

Do jul 27 09:36:18 ART 2000


Dit artikel is bedoeld om je te helpen een begin te maken met het programmeren van basis tot middelmatige shell-scripts. Het is niet bedoeld als een document voor gevorderden (zie de titel). Ik ben GEEN expert noch een goeroe shellprogrammeur. Ik besloot dit te schrijven omdat ik er veel van zal leren en het wellicht van nut kan zijn voor andere mensen. Feedback wordt zeer gewaardeerd vooral in de vorm van een patch :).

1. Introductie

1.1 Ophalen van de laatste versie

http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html

1.2 Benodigdheden

Bekendheid met GNU/Linux opdrachtregels, en bekendheid met basisprogrammeerconcepten is prettig. Alhoewel dit geen introductie is in programmeren, wordt er van veel basisconcepten een uitleg gegeven (of op z'n minst wordt dit geprobeerd).

1.3 Gebruik van dit document

Dit document probeert te helpen bij de volgende situtaties

2. Zeer eenvoudige Scripts

In deze HOW-TO wordt getracht je een aantal hints te geven over shellscriptprogrammering welke sterk is gebaseerd op voorbeelden.

In deze sectie zijn een aantal kleine scripts te vinden die je hopelijk op weg helpen een aantal technieken te doorgronden.

2.1 Traditioneel hello world script

     #!/bin/bash     
     echo Hello World  
    

Dit script bestaat slechts uit twee regels. In de eerste regel wordt het systeem duidelijk gemaakt welk programma moet worden gebruikt om het bestand uit te voeren.

De tweede regel bestaat uit alleen die actie waarmee 'Hello World! op de terminal wordt afgedrukt.

Als je iets krijgt als ./hello.sh: Command not found. is waarschijnlijk de eerste regel `#!/bin/bash' niet goed, roep `whereis bash' of zie `bash zoeken' om te bezien hoe je deze regel zou moeten schrijven.

2.2 Een zeer eenvoudig backupscript

    #!/bin/bash     
    tar -cZf /var/my-backup.tgz /home/me/
    

In plaats dat er nu een bericht op de terminal wordt weergegeven, maken we in dit script een tar-ball van de homedirectory van een gebruiker. Het is niet de bedoeling dat dit wordt gebruikt. Later in dit document wordt een handiger backupscript gepresenteerd.

3. Alles over omleiding

3.1 Theorie en snelle naslag

Er zijn 3 file descriptors, stdin, stdout en stderr (std=standaard).

In principe kun je:

 1. stdout naar een bestand omleiden
 2. stderr naar een bestand omleiden
 3. stdout naar stderr omleiden
 4. stderr naar stdout omleiden
 5. stderr en stdout naar een bestand omleiden
 6. stderr en stdout naar stdout omleiden
 7. stderr en stdout naar stderr omleiden
1 is een representatie van stdout en 2 van stderr.

Een opmerking hierover: met de opdracht less kun je zowel stdout (welke in de buffer blijft) en stderr, welke op het scherm wordt weergegeven, bekijken, maar is verwijderd als je door de buffer probeert te 'bladeren'.

3.2 Voorbeeld: stdout naar bestand

Hiermee wordt de uitvoer van een programma naar een bestand weggeschreven.

    ls -l > ls-l.txt
    
Hier zal een bestand, genaamd 'ls-l.txt' worden aangemaakt en hierin zal worden opgevangen wat je krijgt als je de opdracht 'ls -l' typt en uitvoert.

3.3 Voorbeeld: stderr naar bestand

Dit zorgt dat de uitvoer van stderr van een programma naar een bestand wordt weggeschreven.

    grep da * 2> grep-errors.txt
    
Hier zal een bestand, genaamd 'grep-errors.txt' worden aangemaakt en hier zal dan het stderr gedeelte van de uitvoer in staan van de opdracht 'grep da *'.

3.4 Voorbeeld: stdout naar stderr

Dit zorgt dat de sterr uitvoer van een programma naar dezelfde filedescriptor als stdout wordt weggeschreven.

    grep da * 1>&2 
    
Hier wordt het stdout gedeelte van de opdracht naar stderr gezonden, je merkt dat mogelijk op verschillende manieren.

3.5 Voorbeeld: stderr naar stdout

Dit zorgt dat de stderr uitvoer van een programma naar dezelfde filedescriptor wordt weggeschreven als stdout.

    grep * 2>&1
    
Hier wordt het stderr gedeelte van de opdracht naar stdout gestuurd, als je middels een pipe-symbool de uitvoer naar less stuurt, zul je zien dat de regels die normaal gesproken 'verdwijnen' (als ze naar stderr worden geschreven) nu behouden blijven (omdat ze zich op stdout bevinden).

3.6 Voorbeeld: stderr en stdout naar bestand

Hiermee zal alle uitvoer van een programma in een bestand worden geplaatst. Soms is dit geschikt voor cron entries, als je een opdracht in absolute stilte wilt laten uitvoeren.

    rm -f $(find / -name core) &> /dev/null 
    
Dit (denkend aan een cron entry) zal ieder bestand genaam 'core' in iedere directory verwijderen. Merk op dat je er nogal zeker van moet zijn wat een opdracht doet als je de uitvoer ervan gaat verwijderen.

4. Pipes

In deze sectie wordt op een zeer eenvoudige en praktische wijze uitgelegd hoe gebruik te maken van het pipe-symbool en waarvoor je het zou kunnen gebruiken.

4.1 Wat het zijn en waarvoor je het zou kunnen gebruiken

Pipe-symbolen laten je gebruik maken van (zeer eenvoudig uitgelegd) de uitvoer van een programma als de invoer van een ander programma.

4.2 Voorbeeld: eenvoudige pipe met sed

Dit is een zeer eenvoudige manier om gebruik te maken van een pipe-symbool.

ls -l | sed -e "s/[aeio]/u/g"  
Wat er hier gebeurt is het volgende: eerst wordt de opdracht 'ls -l' uitgevoerd, en in plaats dat de uitvoer ervan wordt afgedrukt, wordt het naar het programma sed gestuurd (piped), wat op zijn beurt afdrukt wat het moet afdrukken.

4.3 Voorbeeld: een alternatief voor ls -l *.txt

Waarschijnlijk is dit een moeilijkere manier om een ls -l *.txt uit te voeren, maar het dient hier ter illustratie, niet voor het oplossen van een opsommingsdilemma.

ls -l | grep "\.txt$"
Hier wordt de uitvoer van het programma ls -l naar het grep programma gezonden, welke op zijn beurt de regels afdrukt die overeenkomen met de reguliere expressie "\.txt$".

5. Variabelen

Je kunt net als in iedere andere programmeertaal gebruik maken van variabelen. Er zijn geen gegevenstypen. Onder bash kan een variabele bestaan uit een nummer, een teken, of een reeks tekens.

Je hoeft een variabele niet te declareren. Door er slechts een waarde aan toe te kennen zal het worden aangemaakt.

5.1 Voorbeeld: Hello World! door gebruik te maken van variabelen

      #!/bin/bash     
      STR="Hello World!"
      echo $STR  
      

In regel 2 wordt een variabele aangemaakt met de naam STR en hieraan wordt de string "Hello World!" toegekend. De WAARDE van deze variabele wordt vervolgens opgehaald door er een '$' voor te plaatsen. Let er alsjeblieft op (probeer het uit!) dat als je het '$' teken niet gebruikt, de uitvoer van het programma iets anders zal zijn, en het waarschijnlijk niet datgene zal zijn wat je wilt dat 't is.

5.2 Voorbeeld: Een zeer eenvoudig backupscript (iets beter)

      #!/bin/bash     
      OF=/var/my-backup-$(date +%Y%m%d).tgz
      tar -cZf $OF /home/me/
      

In dit script wordt iets anders geïntroduceerd. Ten eerste zou je nu bekend moeten zijn met de aanmaak van de variabele en de toekenning in regel 2. Let op de expressie `$(date +%Y%m%d)'. Als je het script uit laat voeren, zal je bemerken dat het de opdracht binnen de haakjes uitvoert, en de uitvoer ervan afvangt.

Merk op dat de naam van het bestand, de uitvoer, iedere dag anders zal zijn, vanwege de opmaakoptie van de opdracht date (+%Y%m%d). Je kunt dit wijzigen door een ander formaat op te geven.

Nog wat meer voorbeelden:

echo ls

echo $(ls)

5.3 Lokale variabelen

Lokale variabelen kunnen worden aangemaakt door gebruik te maken van het keyword local.

    #!/bin/bash
    HELLO=Hello 
    function hello {
        local HELLO=World
        echo $HELLO
    }
    echo $HELLO
    hello
    echo $HELLO
Dit voorbeeld zou genoeg moeten zijn om aan te tonen hoe je een lokale variabele gebruikt.

6. Voorwaardelijke opdrachten

Voorwaardelijke opdrachten laten je een beslissing nemen of een actie wel of niet zal worden uitgevoerd, de beslissing wordt genomen door de waarde te bepalen van een expressie.

6.1 Droge Theorie

Voorwaardelijke opdrachten bestaan er in veel vormen. De basisvorm is: if expressie then statement hierbij wordt 'statement' alleen uitgevoerd wanneer de 'expressie' de waarde true oplevert.

`2<1' is een expressie die de waarde false oplevert, terwijl `2>1' de waarde true oplevert.

Er zijn nog andere vormen voorwaardelijke opdrachten, zoals: if expressie then statement1 else statement2. Hier wordt 'statement1' uitgevoerd als de 'expressie' true oplevert, anders wordt 'statement2' uitgevoerd.

Nog een andere vorm van een voorwaardelijke opdracht is: if expressie1 then statement1 else if expressie2 then statement2 else statement3 In deze vorm is slechts de "ELSE IF 'expressie2' THEN 'statement2'" toegevoegd wat maakt dat statement2 wordt uitgevoerd als expressie2 de waarde true oplevert. De rest is wat je er zelf van maakt. (zie vorige vormen).

Iets over syntax:

De basis van een 'if' constructie onder bash is:

if [expressie];

then

code als 'expressie' is true.

fi

6.2 Voorbeeld: Basis voorwaardelijke opdracht if .. then

      #!/bin/bash
      if [ "foo" = "foo" ]; then
        echo waarde van expressie leverde true op
      fi
      

De code die zal worden uitgevoerd als de expressie tussen de blokhaken true oplevert, is te vinden achter het 'then' woord en voor het 'fi' woord waarmee het einde van de voorwaardelijk uit te voeren code wordt aangegeven.

6.3 Voorbeeld: Voorbeeld basis voorwaardelijke opdracht if .. then ... else

      #!/bin/bash
      if [ "foo" = "foo" ]; then
        echo expressie levert de waarde true op
      else
        echo expressie levert de waarde false op
      fi
      

6.4 Voorbeeld: Voorwaardelijke opdrachten met variabelen

      #!/bin/bash
      T1="foo"
      T2="bar"
      if [ "$T1" = "$T2" ]; then
        echo expressie levert de waarde true op
      else
        echo expressie levert de waarde false op
      fi
      

7. Loops for, while en until

In deze sectie tref je for, while en until loops aan.

De for loop werkt iets anders dan in andere programmeertalen. Eigenlijk laat het je een serie 'woorden' binnen een string herhalen.

De while voert een stuk code uit als de controlerende expressie true oplevert, en stopt alleen wanneer het false is (of als er binnen de uitgevoerde code een expliciete break werd gevonden).

De until loop is bijna gelijk aan de while loop behalve dat de code wordt uitgevoerd terwijl de controlerende expressie de waarde false oplevert.

Als je het vermoeden hebt dat while en until erg op elkaar lijken, heb je gelijk.

7.1 Voorbeeld met for

    #!/bin/bash
    for i in $( ls ); do
      echo item: $i
    done
    

In de tweede regel, declareren we i als variabele voor de verschillende waarden in $( ls ).

De derde regel zou zonodig langer kunnen zijn, of er zouden meer regels voor kunnen komen voor de done (4).

`done' (4) geeft aan dat de code die de waarde van $i gebruikte beëindigd is en $i een nieuwe waarde aan kan nemen.

Dit script heeft weinig nut, en een nuttiger wijze om gebruik te maken van de for loop zou zijn het in het voorgaande voorbeeld te gebruiken waarbij slechts bepaalde bestanden overeenkomen.

7.2 Met C vergelijkende for

fiesh raadde het toevoegen van deze vorm van een loop aan. Het is een for loop meer vergelijkbaar met die van C/perl...

    #!/bin/bash
    for i in `seq 1 10`;
    do
        echo $i
    done  
    

7.3 Voorbeeld met while

     #!/bin/bash 
     COUNTER=0
     while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
       echo De teller is $COUNTER
       let COUNTER=COUNTER+1 
     done
     

Dit script 'emuleert' de welbekende (C, Pascal, perl, enz) 'for' structuur

7.4 Until voorbeeld

     #!/bin/bash 
     COUNTER=20
     until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
       echo COUNTER $COUNTER
       let COUNTER-=1
     done
     

8. Functies

Zoals in bijna iedere programmeertaal, kun je functies gebruiken om stukken code op een wat logischer wijze te groeperen of te oefenen in de goddelijke kunst van recursie.

Het declareren van een functie is slecht een kwestie van het schrijven van function mijn_func { mijn_code }.

Het aanroepen van een functie is net als het aanroepen van ieder ander programma, je tikt gewoon de naam ervan in.

8.1 Voorbeeld van een functie

      #!/bin/bash 
      function quit {
        exit
      }
      function hello {
        echo Hello!
      }
      hello
      quit
      echo foo 
      

In de regels 2-4 staat de 'quit' functie. In de regels 5-7 staat de 'hello' functie. Als je er niet geheel zeker van bent wat dit script doet, probeer het dan uit!

Merk op dat functies niet in een specifieke volgorde hoeven te staan.

Bij het uitvoeren van het script, zal je bemerken dat als eerste de functie 'hello' wordt aangeroepen en ten tweede de 'quit' functie en de functie komt nooit bij regel 10.

8.2 Voorbeeld van een functie met parameters

        #!/bin/bash 
        function quit {
          exit
        } 
        function e {
          echo $1 
        } 
        e Hello
        e World
        quit
        echo foo 

      
Dit script is bijna identiek aan het voorgaande script. Het belangrijkste verschil is de functie 'e'. Deze functie drukt het eerste argument dat het ontvangt af. Argumenten binnen functies worden op dezelfde wijze behandeld als argumenten die aan het script worden gegeven.

9. Gebruikersinterfaces

9.1 Het gebruik van select om eenvoudige menu's te maken

      #!/bin/bash
      OPTIONS="Hello Quit"
      select opt in $OPTIONS; do
        if [ "$opt" = "Quit" ]; then
        echo klaar
        exit
        elif [ "$opt" = "Hello" ]; then
        echo Hello World
        else
        clear
        echo onjuiste keuze
        fi
      done
     

Als je dit script uitvoert, zal je zien dat dit de droom is van een programmeur voor op tekst gebaseerde menu's. Je zal waarschijnlijk bemerken dat het erg lijkt op de 'for' instructie, in plaats van dat ieder 'woord' in $OPTIONS wordt doorlopen, geeft het de gebruiker een prompt.

9.2 Gebruik maken van de opdrachtregel

     #!/bin/bash    
     if [ -z "$1" ]; then 
       echo usage: $0 directory
       exit
     fi
     SRCD=$1
     TGTD="/var/backups/"
     OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
     tar -cZf $TGTD$OF $SRCD
     

Het zou je duidelijk moeten zijn wat dit script doet. De expressie in de eerste voorwaardelijke opdracht test of het programma een argument ($1) meekreeg en stopt als het dit niet deed, waarbij een kort bericht over het gebruik aan de gebruiker wordt getoond. De rest van het script zou vanaf hier duidelijk moeten zijn.

10. Diversen

10.1 Inlezen van gebruikersinvoer met read

In veel situaties wil je de gebruiker wellicht vragen om wat invoer, en er zijn verscheidene manieren om dit te bereiken: Dit is één van die manieren:

        #!/bin/bash
        echo Vul alsjeblieft je naam in
        read NAME
        echo "Hi $NAME!"
    
Een variant daarop zal het volgende voorbeeld verduidelijken waarmee je meerdere waarden met read kan verkrijgen.
        #!/bin/bash
        echo Vul alsjeblieft je voornaam en achternaam in
        read FN LN 
        echo "Hi! $LN, $FN !"
    

10.2 Rekenkundige waarde bepalen

Probeer het volgende achter de opdrachtregel (of in een shell):

echo 1 + 1

Als je verwachtte '2' te zien te krijgen, zal je wel teleurgesteld zijn. Wat als je wilt dat BASH van een aantal getallen de waarde bepaalt? Dit is de oplossing:

echo $((1+1))

Hiermee zal een 'logischer' uitvoer worden geproduceerd. Dit is voor het bepalen van de waarde van een rekenkundige expressie. Je kunt dit ook als volgt bereiken:

echo $[1+1]

Als je breuken of meer rekenkunde nodig hebt of dit gewoon wilt, kun je bc gebruiken om de waarde te bepalen van rekenkundige expressies.

als ik op de opdrachtregel "echo $[3/4]" opgaf, zou het 0 retourneren omdat bash alleen integers gebruikt bij beantwoording. Als je "echo 3/4|bc -l" opgaf, zou het op juiste wijze 0.75 retourneren.

10.3 Bash zoeken

UIt een bericht van mike (zie Met dank aan)

je gebruikt altijd #!/bin/bash .. je zou wellicht een voorbeeld

kunnen geven van waar bash is te vinden.

de voorkeur is 'locate bash', maar niet op alle computers is

locate geënstalleerd.

`find ./ -name bash' vanaf de rootdir zal gewoonlijk wel werken.

Aanbevolen te doorzoeken locaties:

ls -l /bin/bash

ls -l /sbin/bash

ls -l /usr/local/bin/bash

ls -l /usr/bin/bash

ls -l /usr/sbin/bash

ls -l /usr/local/sbin/bash

(kan zo geen andere directory's bedenken... ik heb het voorheen

meestal wel op een ander systeem op één van deze

plaatsen kunnen vinden.

Je zou ook nog 'which bash' kunnen proberen.

10.4 De return waarde van een programma verkrijgen

Onder Bash, wordt de return waarde van een programma in een speciale variabele, genaamd $?, opgeslagen.

Hiermee wordt geïllustreerd hoe de return waarde van een programma kan worden afgevangen, waarbij ik ervan uit ga dat de directory dada niet voorkomt. (Ook dit was een suggestie van mike)

    #!/bin/bash
    cd /dada &> /dev/null
    echo rv: $?
    cd $(pwd) &> /dev/null
    echo rv: $?
    

10.5 Afvangen van de uitvoer van een opdracht

Dit kleine script laat alle tabellen van alle databases zien (ervan uitgaande dat je MySQL hebt geïnstalleerd). Overweeg tevens het wijzigen van de opdracht 'mysql' waarbij een geldige gebruikersnaam en wachtwoord wordt gebruikt.

    #!/bin/bash
    DBS=`mysql -uroot -e"show databases"`
    for b in $DBS ;
    do
        mysql -uroot -e"show tables from $b"
    done
    

10.6 Meerdere bronbestanden

Je kunt met de opdracht source meerdere bestanden gebruiken.

__TO-DO__

11. Tabellen

11.1 Stringvergelijkings operatoren

(1) s1 = s2

(2) s1 != s2

(3) s1 < s2

(4) s1 > s2

(5) -n s1

(6) -z s1

(1) s1 komt overeen met s2

(2) s1 komt niet overeen met s2

(3) __TO-DO__

(4) __TO-DO__

(5) s1 is niet gelijk aan null (bevat één of meer tekens)

(6) s1 is null

11.2 Stringvergelijking voorbeelden

Vergelijken van twee strings.

    #!/bin/bash
    S1='string'
    S2='String'
    if [ $S1=$S2 ];
    then
        echo "S1('$S1') is niet gelijk aan S2('$S2')"
    fi
    if [ $S1=$S1 ];
    then
        echo "S1('$S1') is gelijk aan S1('$S1')"
    fi
    

Ik haal hier een opmerking aan vanuit een mail ingezonden door Andreas Beck, verwijzend naar het gebruik van if [ $1 = $2 ].

Dit is niet zo'n goed idee, omdat als $S1 of $S2 leeg is, je een parse error krijgt. x$1=x$2 of "$1"="$2" is beter.

11.3 Rekenkundige operators

+

-

*

/

% (rest)

11.4 Rekenkundige relationele operators

-lt (<)

-gt (>)

-le (<=)

-ge (>=)

-eq (==)

-ne (!=)

C programmeurs zouden de operator eenvoudigweg indelen naar de overeenkomstige haakjes.

11.5 Handige opdrachten

Deze sectie werd door Kees herschreven (zie met dank aan...)

Een paar van deze opdrachten zijn bijna volledige programmeertalen. Van deze opdrachten wordt alleen de basis uitgelegd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving, kun je de man pages van de opdrachten raadplegen.

sed (stream editor)

Sed is een niet interactieve editor. In plaats dat een bestand wordt aangepast door de cursor op het scherm te verplaatsen, maak je gebruik van een script met de sed-instructies en geef je deze als argument samen met het te wijzigen bestand op aan sed. Je kunt sed ook als een filter beschrijven. Laten we eens wat voorbeelden bekijken:

    $sed 's/te_vervangen/vervangen_door/g' /tmp/dummy
    

Sed vervangt de string 'te_vervangen' door de string 'vervangen_door' en leest vanuit het /tmp/dummy bestand. Het resultaat zal naar stdout (normaal gesproken de console) worden gezonden, maar je kunt aan het einde van deze regel ook '> capture' toevoegen waardoor sed de uitvoer naar het bestand 'capture' zal sturen.

    $sed 12, 18d /tmp/dummy
    

Sed laat alle regels zien behalve de regels 12 tot 18. Het oorspronkelijke bestand wordt door deze opdracht niet aangepast.

awk (manipulatie van gegevensbestanden, ophalen en verwerken van tekst)

Er bestaan veel implementaties van de programmeertaal AWK (de bekendste interpreters zijn GNU's gawk en 'new awk' mawk.) Het principe is eenvoudig: AWK scant op een patroon, en voor ieder overeenkomend patroon zal een actie worden uitgevoerd.

Wederom heb ik een dummy-bestand aangemaakt met de volgende regels:

"test123

test

tteesstt"

    $awk '/test/ {print}' /tmp/dummy
    

test123

test

Het patroon waar AWK naar zoekt, is 'test' en de actie die het uitvoert wanneer het een regel in het bestand /tmp/dummy met de string 'test' vindt, is `print'.

    $awk '/test/ {i=i+1} END {print i}' /tmp/dummy
    

3

Wanneer je naar meer patronen zoekt, kun je de tekst tussen de aanhalingstekens beter vervangen door '-f file.awk' zodat je alle patronen en acties in het bestand 'file.awk' kunt plaatsen.

grep (druk regels af overeenkomend met een zoekpatroon)

We hebben in de vorige hoofdstuk reeds heel wat grep opdrachten gezien, die de regels laten zien die met een patroon overeenkomen. Maar grep kan meer.

    $grep "zoek naar dit" /var/log/messages -c
    

12

De string "zoek naar dit" is 12 keer in het bestand /var/log/messages gevonden.

[ok, dit voorbeeld was nep, het bestand /var/log/messages was aangepast :-)]

wc (telt regels, woorden en bytes)

In het volgende voorbeeld, zien we dat de uitvoer niet hetgeen is wat we ervan verwachtte. Het dummy bestand, zoals in dit voorbeeld gebruikt, bevat de volgende tekst: "bash introduction howto test file"

    $wc --words --lines --bytes /tmp/dummy
    

2 5 34 /tmp/dummy

De volgorde van de parameters doet er voor wc niet toe. Wc drukt ze altijd in de standaardvolgorde af, dus zoals je kunt zien: <lines><words><bytes><filename>.

sort (sorteer regels van tekstbestanden)

Ditmaal bevat het dummy bestand de volgende tekst:

"b

c

a"

    $sort /tmp/dummy
    

Zo ziet de uitvoer er ongeveer uit:

a

b

c

Opdrachten zouden niet zo eenvoudig moeten zijn :-) bc (een calculator programmeertaal)

Met Bc kunnen berekeningen vanaf de opdrachtregel worden gemaakt (invoer vanuit een bestand, niet via omleiding of een pipe maar wel vanuit een gebruikersinterface.) Het volgende demonstreert een aantal opdrachten. Merk op dat ik gebruik maak van de parameter -q om een welkomstbericht te voorkomen.

  $bc -q
    

1 == 5

0

0.05 == 0.05

1

5 != 5

0

2 ^ 8

256

sqrt(9)

3

while (i != 9) {

i = i + 1;

print i

}

123456789

quit

tput (initialiseer een terminal of ondervraag een terminfo database)

Een kleine demonstratie van de mogelijkheden van tput:

    $tput cup 10 4
    

De prompt verschijnt op (y10,x4).

    $tput reset
    

Maak het scherm schoon en de prompt verschijnt op (y1,x1). Merk op dat (y0,x0) de linkerbovenhoek is.

    $tput cols
    
80

Toont het aantal mogelijke tekens in richting x.

Het is zeer aan te bevelen (op z'n minst) met deze programma's bekend te zijn. Er zijn heel veel van deze kleine programma's die je echte magie op de opdrachtregel laten doen.

[een aantal voorbeelden zijn overgenomen uit de man pages of FAQ's]

12. Meer Scripts

12.1 Een opdracht toepassen voor alle bestanden in een directory.

12.2 Voorbeeld: Een zeer eenvoudig backupscript (iets beter)

      #!/bin/bash     
      SRCD="/home/"
      TGTD="/var/backups/"
      OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
      tar -cZf $TGTD$OF $SRCD
      

12.3 Bestandshernoemer

     
       #!/bin/sh
       # renna: hernoem meerdere bestanden op basis van verscheidene
       # regels geschreven door felix hudson jan - 2000
       
       # controleer dit bestand eerst op de diverse 'modes'
       # als de eerste ($1) voorwaarde overeenkomt dan voeren we dat
       # deel van het programma uit en stoppen
       
       # controleer op de prefix voorwaarde
       if [ $1 = p ]; then
       
       # nu ontdoen we ons van de mode ($1) variabele en prefix ($2)
        prefix=$2 ; shift ; shift
       
       # een snelle controle of er bestanden werden opgegeven
       # als dit niet zo is dan kunnen we maar beter niets doen dan een
       # een aantal niet bestaande bestanden te hernoemen!!
       
        if [$1 = ]; then
         echo "geen bestanden opgegeven"
         exit 0
        fi
       
       # deze for loop verwerkt alle bestanden die we aan het programma
       # opgaven
       # het hernoemt per opgegeven naam
        for file in $*
         do
         mv ${file} $prefix$file
        done
       
       # we verlaten nu het programma
        exit 0
       fi
       
       # controle op het hernoemen van een suffix
       # de rest van dit gedeelte is vrijwel gelijk aan de vorige sectie
       # kijk alsjeblieft in die notities
       if [ $1 = s ]; then
        suffix=$2 ; shift ; shift
       
        if [$1 = ]; then
         echo "geen bestanden opgegeven"
        exit 0
        fi
       
       for file in $*
        do
        mv ${file} $file$suffix
       done
       
       exit 0
       fi
       
       # controleer op de replacement hernoeming
       if [ $1 = r ]; then
       
        shift
       
       # ik nam deze op uit voorzorg dat er geen bestanden beschadigd
       # raken als de gebruiker niets opgeeft
       # slechts een veiligheidsmaatregel
       
        if [ $# -lt 3 ] ; then
         echo "usage: renna r [expression] [replacement] files... "
         exit 0
        fi
       
       # verwijder andere informatie
        OLD=$1 ; NEW=$2 ; shift ; shift
       
       # deze for loop verwerkt alle bestanden die we aan het programma
       # opgaven, het hernoemt één bestand tegelijkertijd
       # door gebruik te maken van het programma 'sed'
       # dit is een eenvoudig opdrachtregelprogramma dat standaardinvoer
       # verwerkt en een expressie vervangt door een opgegeven string
       # hier geven we het de bestandsnaam door (als standaardinvoer) en
       # vervangen de nodige tekst
       
        for file in $*
        do
         new=`echo ${file} | sed s/${OLD}/${NEW}/g`
         mv ${file} $new
        done
       exit 0
       fi
       
       # als we hier zijn aangekomen dat wil dat zeggen dat niets
       # zinnigs aan het programma werd doorgegeven, dus vertellen
       # we de gebruiker hoe het te gebruiken
       echo "Gebruik;"
       echo " renna p [prefix] files.."
       echo " renna s [suffix] files.."
       echo " renna r [expression] [replacement] files.."
       exit 0
       
       # done!
       
     

12.4 Bestandshernoemer (eenvoudig)

   #!/bin/bash
   # renames.sh
   # basis bestandshernoemer

   criteria=$1
   re_match=$2
   replace=$3
   
   for i in $( ls *$criteria* ); 
   do
     src=$i
     tgt=$(echo $i | sed -e "s/$re_match/$replace/")
     mv $src $tgt
   done
   

13. Wanneer er iets niet goed gaat (debuggen)

13.1 Manieren om BASH aan te roepen

Aardig om te doen is het volgende op de eerste regel toe te voegen

     #!/bin/bash -x
     

Hierdoor zal wat interessante uitvoer worden geproduceerd

14. Over het document

Geef me gerust je aanbevelingen/correcties, of wat je dan ook interessant vindt om in dit document terug te vinden. Ik zal het zo spoedig mogelijk bijwerken.

14.1 (geen) garantie

Dit document wordt zonder enige garantie geleverd.

14.2 Vertalingen

Italiaans: door William Ghelfi (wizzy at tiscalinet.it) is hier

Frans: door Laurent Martelli ontbreekt

Koreaans: Minseok Park http://kldp.org

Koreaans: Chun Hye Jin unknown

Spaans: onbekend http://www.insflug.org

Ik denk dat er meer vertalingen zijn, maar heb daar geen informatie over, mail het alsjeblieft naar me als je hier informatie over hebt, zodat ik deze sectie kan bijwerken.

14.3 Met dank aan

14.4 Historie

Nieuwe vertalingen opgenomen en kleine correcties aangebracht.

De sectie handige opdrachten herschreven door Kees.

Meer correcties en suggesties opgenomen.

Voorbeelden toegevoegd over het vergelijken van strings.

v0.8 de versie gedropt, ik denk dat de datum voldoende is.

v0.7 Meer correcties en een aantal oude TO-DO secties geschreven.

v0.6 Kleine correcties.

v0.5 De sectie over omleiding toegevoegd.

v0.4 verdween van zijn lokatie vanwegen mijn ex-baas en dit document vond een nieuwe plaats op de juiste url: www.linuxdoc.org.

voorgaand: Ik weet het niet meer en maakte geen gebruik van rcs of cvs :(

14.5 Meer bronnen

Introductie bash (onder BE) http://org.laol.net/lamug/beforever/bashtut.htm

Bourne Shell Programming http://207.213.123.70/book/