Quoting HOWTO

Erik Hensema (erik@hensema.xs4all.nl), Jasper Aukes, (jasper@nl.linux.org)

v1.0, 29 Mei 1999


Dit document beschrijft hoe men het best kan antwoorden op berichten in nieuwsgroepen en e-mail.

1. Inleiding

Als je wilt reageren op berichten die gepost staan in een nieuwsgroep, dan moet je rekening houden met een aantal belangrijke regels om je bericht zo leesbaar mogelijk te maken voor iedereen. Die zogenaamde regels zijn in de loop van vele jaren zo gegroeid, omdat ze nuttig bleken te zijn. Met de groei van het internet neemt ook het aantal gebruikers die de historie en het nut van deze regels niet kennen toe. Het zal dan ook meestal zo zijn dat men verkeerd citeert omdat dat men er simpelweg nog nooit op gewezen is dat het plezieriger is als iedereen zich aan deze regels probeert te houden. Dit document zal aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien welke regels er zijn en hoe ze het beste gehanteerd kunnen worden.

2. Algemeen

Bij het plaatsen van een reactie op een bericht zal je programma automatisch de oorspronkelijke tekst in je antwoord plaatsen, met groter-dan (dus: > ) tekens ervoor.

Dit citeren heeft als doel om de lezer van je antwoord te laten begrijpen op welke tekst gereageerd wordt. Het kan namelijk zo zijn dat jouw antwoord eerder bij de lezer aankomt dan het originele bericht, of dat het originele bericht al weer verjaard (expired) is.

Aan het eind van dit document staan wat tips over hoe je je programma het beste in kunt stellen, zodat je een bericht automatisch op de juiste manier citeert.

Hoewel dit document gaat over Usenet (nieuwsgroepen), geldt zo'n beetje alles ook voor reageren op e-mail, en dan met name reageren in mailinglists. Bij persoonlijke e-mail is duidelijke communicatie ook zeer belangrijk. Om goed te kunnen communiceren met iemand is correct citeren van essentieel belang.

3. Een paar regels

Zoals al eerder gezegd zijn voor het correct citeren van (delen van) het originele bericht een paar regels ontstaan. Hier worden ze uitgelegd en in het volgende hoofdstuk zullen we een paar voorbeelden zien.

3.1 Knip in het oorspronkelijke bericht

Het is niet de bedoeling dat je het gehele oorspronkelijke bericht geciteerd laat staan in je reactie. Probeer het oorspronkelijke bericht zoveel mogelijk in te korten en te ontdoen van onnodige stukken, zoals de aanhef en ook zeker de ondertekening van de schrijver. Sommige programma's doen dat laatste overigens al automatisch. Zorg ervoor dat je het oorspronkelijke stuk geen onrecht aandoet door dingen uit hun context te halen of wijzigingen in de aangehaalde tekst aan te brengen. Laat verder alleen die stukken tekst van het originele bericht staan waar je zelf ook daadwerkelijk (inhoudelijk) op reageert!

3.2 Onder de geciteerde tekst reageren

Reageer altijd onder de geciteerde tekst van het oorspronkelijke bericht. Op die manier blijft de uiteindelijke tekst een logisch geheel. Vergelijk het met redactioneel commentaar op ingezonden brieven in een krant: dat gebeurt ook altijd onder het bericht. Het reageren bovenaan het bericht, en het volledig aanhalen van het oorspronkelijke bericht wordt door velen gezien als minachting voor de lezer: de schrijver levert namelijk een erg onverzorgd stuk werk af en het kost de lezer veel moeite om het bericht te kunnen lezen.

De rode draad van een discussie is compleet verdwenen als op jouw bericht weer een reactie komt, zeker als dat een reactie is van iemand die de regels voor het quoten (ook) niet correct hanteert.

3.3 Tussendoor reageren

Het reageren tussen stukken aangehaalde tekst kan soms wel erg handig zijn. Vooral als de schrijver van het oorspronkelijke bericht meerdere vragen of stellingen schreef waarop je wilt reageren, is het handig om per onderwerp apart te reageren.

Laat tussen de overgangen van geciteerde tekst naar antwoord en andersom dan wel telkens 1 regel leeg, dit komt de leesbaarheid enorm ten goede.

3.4 Ondertekenen

Onderteken je bericht altijd helemaal onderaan het bericht. Helaas zit er een fout in het populaire Microsoft Outlook Express, waarbij de ondertekening onterecht boven de aangehaalde tekst wordt gezet. Het is dan ook aan te raden om de automatische ondertekening van berichten uit te zetten in dat programma.

3.5 Nog een aantal tips

Als ondanks alles de hoeveelheid geciteerde tekst uit het originele bericht nog erg groot blijft, dan kun je stukken gaan samenvatten tussen rechte haken: [samenvatting]. Zeker als er meerdere antwoorden over en weer zijn geweest (thread) is het zinvol die hele discussie niet de hele tijd volledig over te nemen. Op die manier moeten mensen die de discussie aan het volgen zijn namelijk steeds jouw hele bericht langslopen tot ze onderaan eindelijk de nieuwe regels te lezen krijgen. Die manier van antwoorden doet mensen vaak geloven dat boven de geciteerde tekst uiteindelijk toch handiger zou zijn.

Ook in dit soort gevallen is het dus handiger om een 1-regelige samenvatting tussen blokhaken bovenaan te zetten en daaronder je reactie te beginnen.

Een ander punt waar je op moet letten, is dat je geen zogenaamde 'me too' berichten gaat plaatsen. Dat zijn berichten waarin alleen maar staat dat je het ergens mee eens bent, maar die verder niets toevoegen. Bijna even hinderlijk zijn de berichten die als enige boodschap hebben 'sorry, ik kan je niet helpen'. In dit soort mededelingen is echt niemand geinteresseerd. Deze laatste tips vallen eigenlijk meer onder de Usenet-etiquette waarnaar in het hoofdstuk Referenties wordt verwezen. Dit is een vak apart, maar ook zeker de moeite waard om te lezen, het bevordert een goede sfeer waarbinnen discussies op Usenet kunnen plaatsvinden.

4. Voorbeelden

We bekijken nu een aantal mogelijke reacties op de volgende voorbeeld posting:

Hallo,

Ik ben op zoek naar een goed hotel in Parijs, niet te duur, graag dichtbij het
centrum, en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Verder zoek ik een bedrijf dat auto's verhuurt in Parijs.

Met vriendelijke groet,

Erik
--
Erik Hensema (erik@hensema.xs4all.nl)

4.1 Onderaan antwoorden en knippen

Eerst zien we een helaas zeer veel voorkomende manier van reageren waarbij eigenlijk twee dingen fout gaan:

Hallo Erik,

Hotel 'xxx' is een aanrader, ik ben er zelf ook geweest.
Verhuurbedrijf 'yyy' zit er om de hoek, dus dat is erg handig.

Groeten,

Piet Anoniem.
Erik Hensema schreef:
>Hallo,
>
>Ik ben op zoek naar een goed hotel in Parijs, niet te duur, graag dichtbij
>het centrum en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
>Verder zoek ik een bedrijf dat auto's verhuurt in Parijs.
>
>Met vriendelijke groet,
>
>Erik
>--
>Erik Hensema (erik@hensema.xs4all.nl)

Door deze manier van antwoorden is het geheel moeilijk leesbaar, omdat je, om de context van het antwoord te kunnen begrijpen, eerst halverwege de tekst moet beginnen met lezen en je daarna weer naar boven moet om daar het antwoord te lezen.

Op de volgende manier antwoord je veel beter:

Erik Hensema schreef:

>Ik ben op zoek naar een goed hotel in Parijs, niet te duur, graag dichtbij
>het centrum, en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Hotel 'xxx' is een aanrader, ik ben er zelf ook geweest.

>Verder zoek ik een bedrijf dat auto's verhuurd in Parijs.

Verhuurbedrijf 'yyy' zit er om de hoek, dus dat is erg handig.

Groeten,

Piet Anoniem.

Een prima leesbaar bericht, met een duidelijke rode draad. De onnodige tekst (de aanhef en de groet) is weggeknipt, en de reacties staan direct onder de vragen.

Misschien valt het op dat onze Piet geen 'hallo' zegt boven zijn bericht. Dat is niet onbeleefd, maar eigenlijk standaard in de nieuwsgroepen, althans bij reacties op berichten. Bij het schrijven van een nieuw bericht moet je het zelf weten.

4.2 To the point

Stel dat onze Piet geen verhuurbedrijf wist, dan zou het bericht er zo uit komen te zien:

Erik Hensema schreef:

>Ik ben op zoek naar een goed hotel in Parijs, niet te duur, graag dichtbij
>het centrum, en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Hotel 'xxx' is een aanrader, ik ben er zelf ook geweest.

Groeten,

Piet Anoniem.

Geen verwijzing meer naar het verhuurbedrijf, want het is op zich vrij nutteloos om te zeggen 'sorry, dat weet ik niet'. Echt fout is dat niet, hier moet je zelf een beetje bepalen wat nuttig is en wat overdreven veel citeren is.

4.3 Samenvatten originele bericht

Stel dat Erik nou erg langdradig was geweest met zijn vraag, en dat het er op het laatst op neerkwam dat hij een hotel zocht, kan dat als volgt worden samen gevat:

Erik Hensema schreef:

[zoekt hotel in Parijs]

Hotel 'xxx' is een aanrader, ik ben er zelf ook geweest.

Groeten,

Piet Anoniem.

5. Instellingen voor programma's

Hier volgen nog wat handige instellingen voor twee van de meest gebruikte email en news programma's

5.1 Netscape 4.5

Kies bij "voorkeuren" voor "E-mail & nieuwsgroepen" en daarin de groep "berichten". Je kunt hier kiezen op welke manier een bericht geciteerd moet worden, kies hier voor "Antwoorden onder aangehaalde tekst".

5.2 Outlook Express

Tijdens het schrijven van deze HOWTO waren de instellingen voor dit programma nog niet bekend bij de auteurs. Wel weet is bekend dat er een fout in OE zit, waardoor de ondertekening van een bericht automatisch boven het citaat wordt gezet. Er wordt je dan ook aangeraden om de automatische ondertekening uit te zetten.

De ondertekening kan handmatig geplaatst worden met de toetsencombinatie Ctrl Shift-S.

Microsoft is al ingelicht over dit probleem, maar helaas lijkt men er niets aan te willen doen. Wel is een aantal personen bezig om met VBScript dit probleem te omzeilen, wat helaas tot nu toe nog niet gelukt is.

6. Referenties

Voor het opstellen van dit document is voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van de al langer bestaande leerquoten pagina van Erik Hensema.

7. Copyleft

Op de informatie in deze HOWTO zit geen copyright. Bij gedeeltelijke of gehele overname van dit document wordt je wel verzocht om de auteurs te vermelden. Als je de overgenomen informatie wilt aanpassen dien je vooraf toestemming van een van beide auteurs te verkrijgen.