TrueType Fonts onder XFree86 4.0.x mini-HOWTO

Bartek Kostrzewa, bartek@pt.lu,
Vertaald door: Ellen Bokhorst, bokkie@nl.linux.org

0.0.4, 2001-02-23


Deze mini-HOWTO beschrijft hoe gebruik te maken van TrueType (*.ttf) fonts met XFree86 4.0.x.

1. Introductie

1.1 Copyright

Download, kopieer en herdistribueer deze tekst vrij. Lever eventuele wijzigingen alsjeblieft aan mij aan; ik zal ze dan doorgeven aan de LDP en natuurlijk zal krediet worden gegeven.

Copyright (c) 2001 door Bartek Kostrzewa

1.2 Disclaimer

Gebruik de informatie in dit document op eigen risico. Ik verwerp alle potentiële aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document. Gebruik van de concepten, voorbeelden, en/of andere inhoud van dit document is geheel op eigen risico.

Alle copyrights vallen in handen van hun eigenaren, tenzij specifiek anders aangegeven. Gebruik van een term in dit document zou niet moeten worden gezien als van invloed hebbende op de geldigheid van enig handelsmerk of servicemerk.

Het benoemen van bepaalde producten of merken zou niet moeten gezien worden als bevestigingen.

Het wordt je ten zeerste aangeraden regelmatig een backup van je systeem te maken.

1.3 Nieuws

Dit document is te vinden op: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/TT-XFree86.html

1.4 Krediet

Ik zou graag Bear Giles willen bedanken voor zijn Debian TTF howto wat me naar het juiste pad toeleidde :o).

Uiteraard gaat krediet ook naar het XFree86 team voor de geweldige moeite die wordt genomen om XFree86 te onderhouden en Joerg Pommnitz voor het schrijven van ttmkfdir.

Ik zou ook graag VEEL dank willen betuigen aan de LDP voor het bouwen en beheren van een netwerk helpende handen die alreeds veel mensen leidde door de moeilijk te overwinnen leercurve die Linux heeft.

Met dank aan Joe Meadows die me op de hoogte stelde dat deze howto waarschijnlijk een onwettige actie beschreef in versie 0.0.2 en eerder.

1.5 Vertalingen

Ik ben thans niet op de hoogte betreft eventuele vertalingen van deze mini-HOWTO, doe het gewoon als je er één wilt fabriceren, en lever het of zelf aan of stuur het naar me op en ik zal je krediet geven en het publiceren.

Opmerkingen of suggesties kunnen naar mijn mailadres worden gezonden: bartek@pt.lu

2. Procedure

Haal een set TrueType fonts op (bijvoorbeeld vanaf één van de vele sites die fonts beschikbaar stellen voor download) en doe als root op de opdrachtregel het volgende:

Als je nu een werkende Windowsinstallatie op één van je partitities hebt, dan moet je deze fonts direct vanaf daar gebruiken; ze naar een directory van je Linux partitie kopiëren wordt als *onwettig* aangemerkt. Zoek eerst uit hoe je je Windows partitie onder Linux kunt laten detecteren en dit werkend krijgt (de meeste distributies doen dit standaard tijdens de installatie) en doe als root dan het volgende:

Dit zorgt ervor dat alle fonts op je Windows partitie correct onder X werken.

Dat is het dan. Je hebt nu al je TrueType fonts werkend. Voor het toevoegen van fonts, verplaats/kopieer je die [*.ttf bestanden] naar de hiervoor vermelde directory en herhaal je het proces.

Netscape ondervindt problemen met deze fonts. Je moet de instelling "Allow Scaling" in het dialoogvenster Fonts controleren. Laat je niet in de war brengen door het feit dat het alleen de fontgroottes 0 en 12 laat zien. Mozilla heeft dergelijke problemen niet. Opera ook niet.

Het uitvoerbare bestand mkfontdir zou in je XFree 4.0.x distributie moeten zijn opgenomen.

Als je ttmkfdir niet hebt, dan kun je het ophalen vanaf: http://www.joerg-pommnitz.de/TrueType/ttmkfdir.tar.gz

De laatste versie van XFree86 (thans 4.0.2) is te vinden op: http://www.xfree86.org