VMailMgr HOWTO

Bruce Guenter <bruceg@em.ca>, Dan Kuykendall <dan@kuykendall.org>,
Vertaald door: Ellen Bokhorst <bokkie@nl.linux.org>

v1.1, 23 april 2000


In dit document wordt uitgelegd hoe ondersteuning voor VMailMgr pop3 virtuele domein services in combinatie met Qmail in te stellen.

1. Introductie

VMailMgr (afkorting van Virtuele MAIL ManaGeR) is een pakket met programma's ontworpen om meerdere domeinen mailadressen en mailboxen op een enkele host te beheren. Het werkt samen met qmail voor het bezorgen van de mail en beheer van het programma.

1.1 Wat is VMailMgr en waarom zou ik het gebruiken?

VMailMgr is:

Een serie utility's voor het beheren van virtuele domeinen inclusief een wachtwoordcontrole interface voor qmail welke het gebruikelijke checkpassword vervangt, en een authenticatie module voor Courier IMAP, dat voorziet in toegang tot de virtuele mailboxen middels één van de drie volgende methoden:

Je zou het kunnen gebruiken als:

Je er de voorkeur aangeeft ieder domein via een aparte gebruikersnaam te beheren, wat je de mogelijkheid geeft gebruik te maken van systeemquota's wat tevens veiliger is.

1.2 Nieuwe versies

De nieuwste versie van dit document is te vinden op mijn homepage http://www.clearrivertech.com/linux/HOWTO als SGML source, als HTML en als TEKST. Andere versies in verschillende formaten zijn te vinden bij de LDP homepage http://www.linuxdoc.org/. Een kopie is ook te vinden op de VMailMgr homepage http://em.ca/~bruceg/vmailmgr/ als een HTML-versie als ook in het VMailMgr source package in zowel SGML-sourceformaat als HTML.

1.3 Opmerkingen

Opmerkingen over deze HOWTO kunnen worden doorgestuurd naar de VMailMgr mailinglist. Stuur voor een aanmelding op deze lijst een email naar vmailmgr@lists.em.ca.

1.4 Historie

Aan dit document werd begonnen door Bruce Guenter en het werd omgewerkt door Dan Kuykendall.

1.5 Versie historie

Oude versie

v1.0 (20 april 2000)

v1.1 (23 april 2000)

1.6 Copyrights en handelsmerken

Copyright (c) Dan Kuykendall. Het is toegestaan dit document onder voorwaarden van de GNU Free Documentatie Licentie, versie 1.1 of enige latere versie gepubliceerd door de Free Software Foundation te kopiëren en/of aan te passen.

Een kopie van deze licentie is beschikbaar vanaf GNU Free Documentation License.

1.7 Erkenningen en dankbetuigingen

Met dank aan Bruce Guenter voor VMailMgr en de kern van deze HOWTO. Met dank aan Mike Bell, die altijd de antwoorden op mijn vragen schijnt te hebben. Als laatste, dank aan allen op de vmailmgr@lists.em.ca mailinglist die me hebben geholpen of zovaak hetzelfde vroegen dat ik ik dit moest schrijven om de steeds weer terugkomende vragen te stoppen.

2. Installatie

2.1 Haal de bestanden op

Breng een bezoek aan de VMailMgr website http://em.ca/~bruceg/vmailmgr/ voor het ophalen van het package.

Als je de binaire RPM's ophaalt, heb je op z'n minst de packages vmailmgr en vmailmgr-daemon nodig.

2.2 Installatie met RPM'S

Compileren van de SRC.RPM's

Compileer eenvoudigweg het src.rpm bestand met de opdracht `rpm --rebuild`. -Voorbeeld-


rpm -ivh vmailmgr-0.96.6-1.src.rpm

Installatie van de RPM's

Na het compileren van de source rpm's, zijn de binary's te vinden in `/usr/src/redhat/RPMS/i386/` of ergens daaromtrent.

Start gewoon voor ieder package de volgende opdracht op:

rpm -ivh <locatie>/<package.i386.rpm>
-Voorbeeld-
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/vmailmgr-0.96.6-1.i386.rpm
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/VMailMgr-daemon-0.96.6-1.i386.rpm

2.3 Installeren vanuit de source

Als je geen gebruik van RPM's wilt maken, kun je het vanuit de source installeren. Geef de volgende opdrachten:

(Als niet-root gebruiker)
tar zxf <package.tar.gz>
cd <nieuw aangemaakt dir>
./configure
make
(Als root)
make install
-Voorbeeld-
(Als niet-root gebruiker)
tar zxf vmailmgr-0.96.6.tar.gz
cd vmailmgr-0.96.6
./configure
make
(Als root)
make install

Daarmee zou het moeten lukken.

3. Setup

3.1 Instellen van een Virtueel domein

De volgende stappen zijn nodig voor het met vmailmgr instellen van een virtueel domein (ervan uitgaande dat vmailmgr is gecompileerd en geïnstalleerd). Als voorbeeld zullen we een virtuele gebruiker `ik@mijndomain.org` instellen, met de aliassen `mijzelf@mijndomain.org` en `mijnnaam@mijndomein.org`.

  1. Zet een DNS entry op voor het domein. Ik zal dat hierin niet behandelen aangezien dat van veel te veel dingen afhangt. Wat ik wel aan kan geven is dat een PTR record dat overeenkomt met een entry in virtualdomains nodig is om een op IP gebaseerd virtueel domein te laten werken. Als nslookup bijvoorbeeld 10.56.33.122 mail.mijndomein.com retourneert, dan is er in virtualdomains een entry nodig als `mail.mijndomein.com:mijngebruiker` Als voorbeeld, gaan we ervan uit dat de mail exchanger voor mijndomein.org reeds zo is ingesteld dat het naar je computer verwijst.
  2. Stel een basisgebruiker in voor het domein. Maak een gebruiker aan met een naam naar keuze. Aangezien de maildirs voor alle gebruikers in het virtuele domein onder de homedirectory van deze gebruiker zal worden opgeslagen, moet je ervoor zorgen dat deze partitie of disk geschikt is voor een dergelijke opslag. De tools die je hiervoor kunt gebruiken, variëren nogal per systeem. Ik zal omwille van ons voorbeeld een gebruiker `mijngebruiker' toevoegen.
  3. Configureer qmail zo dat het 't domein herkent. Hiervoor moet je twee van qmail's configuratiebestanden in /var/qmail/control aanpassen:` `rcpthosts` en `virtualdomains`.
  4. Voeg aan `rcpthosts` de regel `mijndomein.org` toe.
  5. Voeg aan `virtualdomains` de regel `mijndomein.org:mijngebruiker` toe.

Als je wilt dat mail aan `watdanook.mijndomein.org` op dezelfde manier wordt bezorgd, voeg je de volgende gegevens toe:

Nadat je met deze stappen klaar bent, zal je `<qmail-send>` moeten killen en herstarten om ervoor te zorgen dat het de nieuwe `virtualdomains` tabel inleest. Als je `inetd` gebruikt om `qmail-popup` op te starten, `kill -HUP` het `inetd` proces dan ook.

3.2 Gebruik van één IP-adres voor meerdere domeinen

Inloggen als een virtuele gebruiker?

Er zijn twee manieren om zonder gebruik van meerdere IP-adressen in te loggen.

  1. De eerste manier is als `userSEPvirtual.domein.org` in te loggen, waar `user` de naam is van de mailbox van de virtuele gebruiker, SEP staat voor `@` of `:` (dit is de standaardwaarde, en is te configureren in de directory) `/etc/vmailmgr/'), en `virtual.domein.org' is de naam van het virtuele domein, zoals opgesomd in `/var/qmail/control/virtualdomains'.
  2. De tweede manier is de interne vorm van de mailbox naam te gebruiken, dat wil zeggen, `baseuser-user', waar `user' dezelfde naam is als hierboven, en `baseuser' de gebruikersnaam is van de beherende gebruiker.

Voorbeeld: `/var/qmail/control/virtualdomains' bevat

testdomein.org:testuser
Gebruiker `mijngebruiker' komt voor, en daarvoor is een virtuele mailbox ingesteld met de naam `me'. De `scheidingsteken' variabele in `/etc/vmailmgr/' bevat `@:'. Deze virtuele gebruiker zou in kunnen loggen als `me@mijndomein.com', `me:mijndomein.cm', of `mijngebruiker-me'.

3.3 Alle onjuist verstuurde mail opvangen?

In de `vmailmgr/' configuratiedirectory, komt een entry voor genaamd `default-username'. Als mail naar een virtueel domein niet overeenkomt met één van de gebruikers of aliassen in dat domein, wordt het bezorgd bij degene waarvan de naam is opgegeven in dit configuratie-item als het bestaat (standaard naar `+'). Om te zorgen dat het bij jou bezorgd wordt, typ je gewoon:

vaddalias me +

3.4 Setup VMailMgr IMAP ondersteuning?

VMailMgr ondersteunt Courier-IMAP, maar Courier-IMAP detecteert VMailMgr niet automatisch. Dit betekent dat er nog wat werk verzet moet worden om die twee samen te laten werken.