Index of /pub/misc/openstreetmap/openandromaps/pois/ORUX_V3/usa/


../
Alaska.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 13:34       1966933
Arizona-NewMexico.PoiV3.zip            07-Apr-2024 09:27      20997564
California.PoiV3.zip                07-Apr-2024 13:46      50319098
Carolina-Georgia.PoiV3.zip             08-Apr-2024 00:40      38146521
Colorado.PoiV3.zip                 07-Apr-2024 15:45      13917421
Dakota.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 06:42       4276569
Florida.PoiV3.zip                 07-Apr-2024 23:32      24025972
Hawaii-incl-small-isles.PoiV3.zip         07-Apr-2024 07:19       1976194
Hawaii.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 07:01       1955370
Idaho.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 09:06       5099191
Illinois-Missouri.PoiV3.zip            07-Apr-2024 09:20      34127827
Indiana-Ohio-Kentucky.PoiV3.zip          07-Apr-2024 15:24      63516822
Maine.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 09:50       6376060
Minnesota-Iowa.PoiV3.zip              07-Apr-2024 14:16      24659765
Montana.PoiV3.zip                 07-Apr-2024 07:31       3689955
Nebraska-Kansas-Oklah.PoiV3.zip          07-Apr-2024 10:06      18127195
Nevada.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 11:08       5152566
NewYork-plus-east.PoiV3.zip            07-Apr-2024 17:49      71845579
Oregon.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 13:35      12874347
Pensylv-NewJersey.PoiV3.zip            07-Apr-2024 18:56      42976294
South-Mid.PoiV3.zip                07-Apr-2024 17:56      31581488
Texas.PoiV3.zip                  07-Apr-2024 21:24      29634283
Utah.PoiV3.zip                   07-Apr-2024 19:13       8448513
Virg-Maryl-Dela.PoiV3.zip             07-Apr-2024 19:08      40150252
Washington.PoiV3.zip                07-Apr-2024 19:10      30381226
Wisconsin-Michigan.PoiV3.zip            07-Apr-2024 21:12      55228275
Wyoming.PoiV3.zip                 07-Apr-2024 19:40       2030162
Yellowstone-NP.PoiV3.zip              07-Apr-2024 19:58       507677