Index of /pub/misc/openstreetmap/openandromaps/pois/ORUX_old/usa/


../
Alaska.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 13:34       1524981
Arizona-NewMexico.PoiOld.zip            07-Apr-2024 09:26      15635211
California.PoiOld.zip               07-Apr-2024 13:46      38234312
Carolina-Georgia.PoiOld.zip            08-Apr-2024 00:40      28555973
Colorado.PoiOld.zip                07-Apr-2024 15:44      10351350
Dakota.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 06:42       3151468
Florida.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 23:31      17943160
Hawaii-incl-small-isles.PoiOld.zip         07-Apr-2024 07:19       1555152
Hawaii.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 07:00       1541263
Idaho.PoiOld.zip                  07-Apr-2024 09:05       3750899
Illinois-Missouri.PoiOld.zip            07-Apr-2024 09:19      25562453
Indiana-Ohio-Kentucky.PoiOld.zip          07-Apr-2024 15:23      48089568
Maine.PoiOld.zip                  07-Apr-2024 09:50       4738939
Minnesota-Iowa.PoiOld.zip             07-Apr-2024 14:16      18503607
Montana.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 07:30       2727955
Nebraska-Kansas-Oklah.PoiOld.zip          07-Apr-2024 10:05      13544871
Nevada.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 11:08       3810802
NewYork-plus-east.PoiOld.zip            07-Apr-2024 17:48      55236467
Oregon.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 13:35       9791106
Pensylv-NewJersey.PoiOld.zip            07-Apr-2024 18:55      32686603
South-Mid.PoiOld.zip                07-Apr-2024 17:56      23298365
Texas.PoiOld.zip                  07-Apr-2024 21:24      22403862
Utah.PoiOld.zip                  07-Apr-2024 19:13       6301098
Virg-Maryl-Dela.PoiOld.zip             07-Apr-2024 19:08      30395410
Washington.PoiOld.zip               07-Apr-2024 19:10      23171232
Wisconsin-Michigan.PoiOld.zip           07-Apr-2024 21:11      42067721
Wyoming.PoiOld.zip                 07-Apr-2024 19:40       1578628
Yellowstone-NP.PoiOld.zip             07-Apr-2024 19:58       388765